„Chtěl bych se stát strojvedoucím,“ popisuje sedmnáctiletý student českotřebovské dopravní školy Šimon Lechner. A aby cesta ke splnění nejen Šimonova snu byla co nejsnazší, otevírá škola nyní nový projekt Železniční akademie. Jejím cílem je kompletně odborně připravit studenty na výkon vybraných povolání v železničním provozu, a to už během středoškolského studia. Tím získají studenti nejen jistotu uplatnění hned po ukončení školy, ale ušetří čas a peníze sobě i případným zaměstnavatelům.

Nabídky zúčastnit se programu Železniční akademie se tak okamžitě chopil právě Šimon Lechner, který má za sebou už uvítací kurz. V dalších měsících mu bude nabídnuta řada přednášek, exkurzí pod patronátem správce železniční infrastruktury a ve škole si bude moci vyzkoušet jízdu na simulátoru řízení lokomotivy i unikátní modelové kolejiště se skutečným řízením provozu. „Mám také jistotu, že příští rok v létě budu moci nastoupit na brigádu na železnici. Tam získám další zkušenosti. To se mi rozhodně bude hodit do zaměstnání,“ dodává Šimon.

Výstupem programu Železniční akademie budou jednotlivé profesní zkoušky. „Absolvování akademie usnadní případný nástup do zaměstnání, ale zároveň si klade za cíl dlouhodobě vzdělávat zapálené profesionály a podpořit bezpečnost na železnici,“ vysvětluje ředitel školy Jan Kovář.

Cesta k získání akreditace nebyla zcela jednoduchá. Škola nejdříve podala na Drážní úřad žádost o povolení zřízení školicího střediska strojvedoucích. Ta jí byla posléze schválena. Českotřebovská škola se tak stala oficiálním centrem, které může vychovávat nové strojvedoucí. Pro studenty, kteří absolvují Železniční akademii, to znamená, že ještě před maturitou je může čekat zkouška všeobecné odborné způsobilosti přímo ve škole, po jejímž úspěšném složení se stanou držiteli licence strojvedoucího. Úspora pro zaměstnavatele a studenty tak může dosáhnout až stovek tisíc korun a minimálně šesti měsíců každodenní přípravy.

Kromě populárního simulátoru řízení lokomotivy bylo na škole otevřeno také modelové železniční kolejiště s řízením provozu.

„Studium železniční akademie bude součástí školního vzdělávacího programu a je tedy pro naše žáky zdarma. Do budoucna proběhnou ještě jednání o úhradách za speciální lékařská a psychologická vyšetření,“ informuje Kovář. Takový koncept je v Česku zcela unikátní. Žádná další škola takovou možnost vzdělávání nenabízí.

Českotřebovská škola tímto krokem prý reaguje na významný úbytek zájmu studentů. Ještě na přelomu tisíciletí byly totiž takové zkoušky na některých školách běžné. „Tradice je pro nás výzvou i závazkem. Železniční vzdělávání vnímáme jako jeden z pilířů našeho oborového portfolia a cítíme velkou oporu od firem, které nás v tomto směřování podporují,“ uvádí Kovář.

A přiblížení se mnohaleté historii železniční průmyslovky potvrzuje také zástupkyně ředitele Petra Bártová. „Vždy když něco končí, něco nového začíná. Logicky je tak potřeba změnit i název školy. Ta bude nadále vystupovat pod hlavičkou Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová," vysvětluje Bártová.