„O plánovaném zaslání ankety jsme byli prostřednictvím českotřebovského tisku informováni. Ovšem seznam otázek a jejich formulace nás doslova šokovala,“ říká Marek Končický, který zastupuje nespokojenou část nájemníků.

Rozhořčení vzbudily především ceny, za které chce město stávajícím nájemníkům byty k prodeji nabídnout. Lidé si mají vybrat kolik, v rozmezí od osmi do třiceti tisíc za metr čtvereční, by byli ochotní do odkupu investovat. „V samotném úvodu je nájemník tázán, zda je seznámen se skutečností, že obvyklá cena za metr čtvereční obdobného bytu činí 22 až 26 tisíc korun. Byl se autor této ankety nebo někdo ze zastupitelů města podívat na jednotlivé byty v bytovém komplexu Čtverec?“ upozorňuje Marek Končický.

Podle nájemníků stav bytů navrhovaným cenám neodpovídá. Upozorňují, že bytový komplex Čtverec vznikl už před sto lety. „Podlahová plocha bytů činí v průměru 90 metrů čtverečních, stropy jsou vysoké téměř tři metry, sklepní prostory v původním stavu. Střecha je ve stavu dezolátním. Krytina odpadává a po velkém větru ji nájemníci uklízejí v okolí domu. Do půdních bytů zatéká,“ vypočítává Marek Končický.

Jenom hezký kabát

Byty ani dům nejsou zateplené. V zimě mají nájemníci přízemních bytů problém je vytopit. „Byty jsou velmi energeticky náročné. V bytovém komplexu není hydroizolace, mimo jiné i z tohoto důvodu je v bytech velký výskyt plísní,“ pokračuje zástupce nájemníků. Kritikou lidé nešetří ani na adresu městské společnosti Teza, která má dům ve správě.

„Úpravy jsou neprofesionální, doslova lajdácké. Pro nezasvěceného člověka, který kolem domu pouze prochází, se může zdát, že se jedná o pěkný a udržovaný dům. Jedná se ale pouze o hezký kabát, pod kterým se skrývá mnoho špatného,“ stěžují si nájemníci.

Většina z nich byty užívá dlouhodobě. Podle Marka Končického nejsou výjimkou ani nájemníci, kteří v domě bydlí třicet, čtyřicet nebo dokonce i padesát let. „V současné době jsou již v důchodovém věku. Městu zaplatili miliony korun na nájemném, o byty se řádně starali a starají, zvelebovali je, investovali z vlastních prostředků. Autoři ankety by se měli před těmito lidmi stydět,“ nebere si servítky Marek Končický.

Radnice se nařčením brání. Podle starostky Magdalény Peterkové se město jen snaží zjistit, jaký by byl mezi nájemníky o privatizaci bytů zájem. „V průběhu loňského roku jsme obdrželi několik dotazů na privatizaci městských bytů. Rada města se rozhodla pro uvažování o možné privatizaci získat pokud možno co nejvíce relevantních dat od současných nájemníků,“ vysvětluje.

Česká Třebová hospodaří s 429 byty. Privatizace by se dotkla 114 bytů ve Čtverci a 70 v Jezevčíku. Od první etapy privatizace k zatím poslední před deseti lety se cena bytů zvedla téměř o sto procent. „Ptáme nájemníků, zda mají o případnou privatizaci zájem. A jelikož se od roku 2009 zásadním způsobem změnila legislativa, ptáme se také zda vědí, že dnes se musí vycházet z ceny obvyklé. Případná nižší cena musí být řádně zdůvodněna, aby bylo předejito jejímu napadnutí a absolutnímu zneplatnění,“ vysvětluje Magdaléna Peterková.

Radnice nájemníky uklidňuje, že o ničem zatím není rozhodnuto. Aktuálně vyhodnocuje dotazníky od nájemníků Jezevčíka, anketa mezi nájemníky Čtverce poběží do Vánoc. Rada města se bude privatizací bytů zabývat až po Novém roce. Rozhodnutí by mělo padnout do poloviny příštího roku.

„Město chce především vyjít vstříc nájemníkům, pokud většina z nich o privatizaci projeví zájem, nebudeme jí bránit. Pokud zájem nebude většinový, ponechá si město zřejmě byty ve vlastnictví. Rozhodnutí by mělo být jasné a dále neodkládané, výše kupní ceny vyargumentovaná a nezpochybnitelná. V případě privatizace nabídne město privatizantům odbornou pomoc při zakládání družstev a rozběhu jejich fungování,“ ujišťuje Magdaléna Peterková.