Záměr privatizace městských bytů v České Třebové trvá už delší dobu. Celkem 70 bytů se nyní město chystá prodat. Cena bytů, které se nacházejí v domech číslo popisné 1979-1983, činí 113.4 milionu korun.

Radní města však přistoupili ke snížení a celková cena tak má být 77,6 milionu korun. Důvodem slevy je podle radních například skutečnost, že se jedná o prodej velkého množství bytů, které jsou navíc obydlené. A nemalou roli hraje prý také nepříznivá pandemická situace. Takové důvody ale ostře kritizuje opozice, zejména pak českotřebovská buňka Pirátů.„Jako zastupitelé musíme ze zákona přistupovat k majetku obce s péčí řádného hospodáře, a proto považujeme slevu z ceny stanovené znaleckým posudkem za z našeho pohledu nedostatečně odůvodněnou,“ vysvětlil svou kritiku pirátský zastupitel Jiří Ducháček. Ten s privatizací bytů souhlasí, není podle něho ale rozumné prodávat bytový dům pod cenou, protože městu budou finance v budoucnu chybět. Pokud má město slevu poskytnout, je podle něho nutné mít pro to velmi dobré důvody.  „Prostředky ztracené poskytnutím slevy v řádu desítek milionů několika desítkám nájemníků budou chybět v rozpočtu města pro zajištění služeb všem občanům,“ dodal.

Co s utrženými penězi?

Cílem privatizace je splnění předchozích privatizačních slibů. Za utrženou částku má být navíc posílen rozpočet města a zároveň tak Česká Třebová vytvoří finanční rezervu pro rozvoj bydlení v nejbližších letech.

Město vlastní téměř 430 bytů, z nichž část je sociální a také v domě se pečovatelskou službou. Vloni v černu zastupitelé města schválili přípravu privatizace bytového domu „Čtverec“. Z té ale nakonec sešlo a privatizace dalších bytů tak zastupitelstvo prozatím odložilo.

Proti argumentům Pirátu se staví zejména obyvatelé domu, kteří upozorňují na špatný stav, ve kterém se byty nachází. „Přijďte se podívat na některé technické záležitosti domu, zejména na stav střechy,“ zaznělo z řad obyvatel na veřejném zastupitelstvu na konci dubna. A diskuze o špatném stavu a ceně bytů proběhla také na facebookovém profilu českotřebovských Pirátů. „Já tomu rozumím. Náš dům je pro město takovou dojnou krávou, neprůhledné investice do oprav, údržby a tak dále,“ napsal rozhořčeně jeden z obyvatel Miroslav Kárník. Ten narážel na neprofesionální a lajdácké úpravy okolo domu, které má na svědomí městská společnost Teza, jež má dům ve správě.

Jádrem kritiky pirátského zastupitele prý není samotná sleva, či dokonce privatizace domu, nýbrž zdůvodnění jejího poskytnutí. „Pokud je stav domu zanedbaný a nebyly provedeny úpravy dle požadavků nájemníků, tak to byla chyba správce budovy a logicky je potom cena nižší. Ale nemohu připustit, aby důvodem bylo to,  že je covid a prodáváme to najednou,“ dovysvětlil Ducháček. Ten navíc za určitý druh výhody pro nájemníky považuje předkupní právo, které jim město nabízí. Při výběru kupce dá totiž radnice přednost právnické osobě, kterou mají být výhradně současní nájemníci, jež všechny nabízené nemovitosti odkoupí. Bytové družstvo by se zároveň mělo zavázat k tomu, že pokud dojde k převodu bytu a členského podílu v době kratší než pět let od privatizace, doplatí městu slevu na ceně za konkrétní byt. Ta se však bude lišit byt od bytu. „Cena za metr čtvereční bude u každého bytu trochu jiná, někdo do úprav bytu investoval vlastní peníze,“ uvedla starostka města Magdaléna Peterková.