Diskuzi loni otevřely stížnosti lidí z domků v okolí na hustý černý dým, který se valil z komína krematoria. Firma, která jej má v pronájmu, se tehdy bránila tím, že šlo o žeh zemřelého nadměrné hmotnosti.

Nájemní smlouvu neprodlouží

Město si objednalo měření u akreditované laboratoře a rozhodnutí předcházela i veřejná beseda, na které padaly různé názory na budoucnost pohřbů žehem v České Třebové. „Krematorium nepatří do obytné zástavby,“ protestovali na besedě místní. „Je to služba pro nás pro všechny,“ oponovali diskutující z druhého tábora.

Provozovateli krematoria příští rok na jaře vyprší nájemní smlouva, město ji už nebude prodlužovat. Krematorium potřebuje větší investice.

Podle starosty České Třebové Jaroslava Zedníka se na vytvoření podmínek pro další provozování městského krematoria pracuje. „Přijata byla tři usnesení. Zastupitelstvo deklarovalo, že zachová provoz krematoria. Za druhé zastupitelstvo pověřilo vedení města přípravou celkové rekonstrukce toho objektu tak, aby byly splněny podmínky, které vyplývají z nového zákona o pohřebnictví. Podle třetího usnesení má být vypracován nový model jeho provozu s menším počtem spalů, než je současných tři a půl tisíce ročně. Navržena má být taková varianta, aby jich bylo přiměřeně,“ dodal Jaroslav Zedník. Počet spalů by měl podle starosty klesnout zásadně, předpokládá se, že půjde pod hranici dvou tisíc ročně.

Krematorium je v České Třebové v provozu od sedmdesátých let minulého století, kdy byla dokončena jeho stavba včetně smuteční síně. Stížnosti na černý kouř se objevovaly průběžně. „Byly dny, kdy jsme děti drželi doma, protože to bylo jak mlha přede mnou, mlha za mnou,“ vzpomínali místní na doby, kdy se kolem něj nedalo chodit v bílých teniskách.

Jak však zaznělo na besedě o zachování či zrušení krematoria v České Třebové, zařízení poskytuje službu, která by nejen ve městě, ale i v celém regionu veřejnosti chyběla.

Radka Nepustilová a Silvie Serbousková představují v Jablonném nad Orlicí nový nadační fond Koloběh života
Koloběh života je nadační fond pro nenadálé situace