Knihovnice je pravidelně doplňovaly do knihovničky piana na tamním nádraží, jednalo se o knihy vyřazené z okolních knihoven či dary nebo pozůstalosti čtenářů. Půjčování knih bez výpůjční lhůty začalo 21. března 2016.