„Rada města schválila na svém jednání 3. února letošního roku zvýšení nájemného v městských bytech. Město nevyužilo své možnosti zvýšit nájemné od roku 2010,“ vysvětluje starostka České Třebové Magdaléna Peterková. Radnice argumentuje tím, že obvyklá cena pronájmu vzrostla za deset let na 80 až 120 korun za metr čtvereční měsíčně.

„Cílem zvýšení je tedy především přiblížení cen nájemného v městských bytech k cenám na trhu obvyklým,“ dodává Magdalény Peterková. Odhad obvyklé měsíční ceny nájemného byl podle starostky stanoven pracovníky odboru majetku města na základě porovnání aktuálních nabídek realitních kanceláří. „V rozpětí 80 až 120 korun za metr čtvereční se pohybovala drtivá většina uveřejněných nabídek,“ upřesňuje Peterková.

Město prý v prosinici tvrdilo, že se nájemné nezvýší

Bezmála polovina ze 429 bytů, s nimiž město hospodaří, se nachází ve dvou bytových domech, které chce radnice privatizovat. Část nájemníků těchto domů, „Čtverce“ a „Jezevčíka“, vidí ve zvýšení nájemného účelový krok.

Nespokojení nájemníci poukazují na to, že při prosincovém veřejném setkání k plánované privatizaci bytových domů jim vedení města tvrdilo, že ceny nájemného se zvyšovat nebudou. „Na setkání v Kulturním centru se dušoval pan místostarosta Kopecký s úsměvem na tváři, že zvýšení nájmů není na pořadu dne a že je to velmi složitý proces, který musí projít radou, případně zastupitelstvem,“ říká účastník schůzky Marek Končický.

To, že město má na zvýšení nájmů právo, nepopírá. Části nájemníků se podle Marka Končického nelíbí, že je radnice o chystaném nárůstu nájemného neinformovala. „Uplynuly dva měsíce a najednou v tichosti přichází toto navýšení, které nebude zejména pro velkou většinu starších nájemníků zanedbatelné,“ pokračuje Marek Končický.

Tvrdí, že v době, kdy setkání k zamýšlené privatizaci proběhlo, bylo o navýšení nájmů rozhodnuto. „Už v prosinci nám jeden nejmenovaný zastupitel potvrdil, že o navýšení nájmů je prakticky rozhodnuto a jenom se čeká na vhodný okamžik,“ říká nájemník.

Starostka Magdaléna Peterková oponuje, že nic takového na prosincovém setkání nezaznělo. „Žádná taková informace od členů současného vedení města nebyla nájemníkům předána. Na projednávání privatizačního záměru v Kulturním centru byli nájemníci na plánované zvýšení nájemného naopak upozorněni,“ říká starostka.

Podle Matouše Končického si radnice zvýšením nájmů připravuje půdu pro privatizaci bytů. Ne všichni nájemníci totiž souhlasí s cenami, za které chce město byty prodávat. V anketě, kterou se českotřebovská radnice vloni na podzim obrátila na stávající nájemníky, si obyvatelé „Čtverce“ a „Jezevčíka“ měli vybrat, kolik by byli ochotní do odkupu bytů investovat. Rozmezí navržené městem se pohybuje od osmi do 30 tisíc za metr čtvereční. Radnice tvrdí, že obvyklá cena za metr čtvereční obdobného bytu činí 22 až 26 tisíc korun.

Byty jsou v zanedbaném stavu

Část nájemníků „Čtverce“ upozorňuje, že byty, které jim chce město prodat, jsou v zanedbaném stavu. „Na setkání jsem před všemi účastníky předal řediteli městské společnosti Teza panu Dolečkovi souhrn závad v bytech a vchodech. Objekt je totiž opravdu v žalostném stavu a za deset let tam Teza prakticky nic neinvestovala,“ říká Marek Končický.

Připomíná, že jeden z bývalých nájemníků se s městem o stav bytu soudil a soud vyhrál. „Stav bytu byl shledán závadný, plný plísně a reakce Tezy žádná. Je naprosto skandální, že Teza ani město se neobtěžovalo jakkoliv tyto nedostatky řešit, nemělo ani snahu závady dokumentovat, zjistit jejich rozsah, kontaktovat nájemníky s návrhem řešení,“ uzavírá Marek Končický.

Finance navíc, které město zvýšením nájemného získá, slibuje investovat do oprav v rámci bytového fondu. „Zvýšené nájemné bude hrazeno počínaje třetím kalendářním měsícem po doručení návrhu na zvýšení nájemného,“ upřesňuje starostka Magdaléna Peterková.