Nejsilněji opevněné území Československé republiky a jeden z nejvíce opevněných úseků hranic v Evropě představovala oblast okolo městečka Králíky, známá dnes jako Králická pevnostní oblast. Objekty pohraničního opevnění ovšem najdou jejich fandové i v dalších hraničních oblastech nejen na Orlickoústecku, ale také na Rychnovsku, Náchodsku a v Krkonoších. Jejich poznávání může být zajímavou náplní prázdninových dní. A všechny, koho zajímají vojenská historie a historie našeho státu, může obohatit jak novými poznatky, tak také někdy až adrenalinovými zážitky.

Dělostřelecké tvrze Bouda a Hůrka

V úvodu našeho seriálu pojďme na Králicko. Na poměrně malém prostoru se zde v letech 1935 – 1938 stavebním firmám vedeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat velké množství obranných pevnostních objektů a zařízení. Část těchto pevnostních staveb je zpřístupněna veřejnosti.
Nejzachovalejší dělostřeleckou tvrzí na území České republiky je tvrz Bouda. Tvoří ji pět mohutných bojových objektů a rozsáhlý systém podzemních chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Bouda byla ve zcela původním stavu zpřístupněna veřejnosti již počátkem 90. let minulého století, a to díky nezištné pomoci a pracovnímu nasazení několika desítek dobrovolníků. Zdejší atmosféra, připomínající podzim 1938, je neopakovatelná. Nejkratší přístup ke vchodovému objektu je z obcí Těchonín, Mladkov a Lichkov a od turistické chaty s rozhlednou na Suchém vrchu.
Na období hlavní turistické sezony, která trvá od 28. června do 31. srpna, je provozní doba Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda rozšířená. Vstupy do podzemí jsou připraveny každou hodinu od 10 do 16 hodin. Návštěvníkům se nabízí v každém vstupu výběr ze dvou tras: miniprohlídka (40 – 45 min.) a kompletní prohlídka (75 – 85 min.). Velký prohlídkový okruh (180 – 200 min.) je pak zařazen pouze za předpokladu, že to provozní podmínky dovolují a když se sejde deset a více dospělých zájemců.
Tvrz Hůrka je nejdokončenější dělostřeleckou tvrzí na území České republiky. I ona je tvořena pěti mohutnými bojovými objekty a rozsáhlým podzemním systémem chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Od konce padesátých let minulého století sloužila tvrz naší armádě. Ta ji definitivně opustila až na konci května 2008, kdy tvrz ministerstvo obrany převedlo do majetku města Králíky. Ještě téhož roku došlo ke zpřístupnění větší části tvrze veřejnosti. V roce 2010 se podařilo získat dotaci z evropských fondů na projekt „Revitalizace tvrze Hůrka…", která proběhla v letech 2011 – 2012. Její hlavní cíl představovalo zpřístupnění celé tvrze, vybudování zázemí návštěvníkům a zázemí pro provoz odpovídající požadavkům doby. Tento cíl se podařilo naplnit na podzim roku 2012 a Hůrka se tak stala největším plně zpřístupněným objektem čs. opevnění z let 1935 – 1938 u nás.
Objekt se nachází na severním okraji města Králíky u silnice ve směru na Hanušovice a je dobře dostupný (parkoviště je ve vstupním areálu). Garantované časy vstupů do podzemí jsou v hlavní turistické sezoně stejné jako na tvrzi Bouda. Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem pět typů prohlídek různé náročnosti. Standardním typem prohlídky je základní prohlídka (je řazena do všech vstupů – každý den provozu muzea), jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (železniční prohlídka, velký okruh, nadstandardní okruh, speciální prohlídka).
K prohlídkám obou tvrzí se doporučuje teplé oblečení a pevná obuv.

Pozoruhodná malá muzea čs. opevnění

V Králické pevnostní oblasti se ovšem nachází i řada pozoruhodných menších objektů, které rozhodně stojí za návštěvu. Jsou to kupříkladu pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny", Památník obránců vlasti – pěchotní srub K – S 8 „U nádraží", Muzeum Vysoký kámen, které zahrnuje postupně rekonstruovaný pěchotní srub K – S 25 „Na sedle" a tři další zpřístupněné lehké objekty vz. 37, Vojenské muzeum Lichkov (zahrnuje pěchotní sruby K – S 31 „U besídky" a K – S 32 „Na růžku") nebo Muzeum československého opevnění z let 1935 – 1938 pěchotní srub K – S 5 „U potoka". Za návštěvu ovšem rozhodně stojí také unikátní Vojenské muzeum Králíky s rozsáhlými a pozoruhodnými expozicemi.
Další podrobnosti o muzeích čs. opevnění i nadšencích, kteří jim věnují snad veškerý svůj volný čas, se dočtete v příštích pokračováních tohoto prázdninového seriálu.

(ký, tz)