Ve čtvrtek pak ČČK pořádá tradiční odpolední výlet po okolí Ústí nad Orlicí, průvodkyní bude Zdena Urbanová. Sraz je ve 13 hodin.