Vesnice díky ní ožila, výstup na rozhlednu absolvovalo dosud téměř osm tisíc návštěvníků. Přínosem je rekonstrukce stravovacího provozu v Mateřské škole Bílá Voda, kanalizační sběrač, zhotovení komunikace k novým rodinným domkům i v dalších místech, nové veřejné osvětlení u panelových domů aj. Připravuje se výstavba dalších kanalizačních sběračů, nové parcely i komunikace, další stožáry veřejného osvětlení, oprava fasády kostela v Šanově, dokončení hasičské zbrojnice pro SDH Mlýnický Dvůr atd. Jistě velmi sledovanou akcí bude výstavba nové smuteční síně v Červené Vodě.