Rekonstrukce, kterou bez stavebního povolení a podle čtrnáct let staré studie zahájila letos v září městská společnost Teza, pokračovat nebude. Bílá fasáda, jež překryla část režného cihelného zdiva vnitrobloku domu, vyvolala mezi obyvateli České Třebové poprask a zděšení.

Zastavili opravu

Dnes už bývalý starosta Jaroslav Zedník nechal před dvěma měsíci rekonstrukci den ze dne zastavit. „Město podává žádost o ohlášení stavby, zateplovat se bude teprve až to projde stavebním úřadem,“ řekl Zedník.

Do toho však přišly komunální volby. Starosta Zedník skončil a vedení města se ujala nová radniční koalice. „Po vykonání celého kolotoče jednání došlo město v otázce Červeňáku ke konečnému rozhodnutí,“ informoval místostarosta Josef Kopecký.

Radnice se rozhodla, že vykonané práce, včetně opravy pavlačí na pravé straně dvorního traktu a omítnutí části budovy, musí přijmout jako neodstranitelný fakt. „Zároveň ale město rozhodlo, že zbytek budovy bude rekonstruován v takové podobě, v jaké se momentálně nachází,“ upřesnil Josef Kopecký.

Podle místostarosty se omítat nebude, ani konstrukce pavlačí, pokud to umožní statika a bezpečnost, nebudou měněny.

„Abychom objekt pohledově sjednotili, bude nová fasáda na pravé straně dvorního traktu, stejně jako výtahy vpravo i vlevo a půdní vestavba na pravé straně, tedy v současné chvíli omítnuté části stavby, provedeny ve stejném nátěru,“ popsal místostarosta.

Konzultace úprav

Další případné úpravy Červeňáku chce radnice konzultovat s odborníkem na prvorepublikovou funkcionalistickou architekturu, který by měl navrhnout další postup. „Budeme se snažit, abychom v územním plánu stavbu nadále vedli jako architektonicky významný objekt. Je to uznání toho, že jsme si vědomi významu stavby,“ dodal Kopecký.

Úpravy, které provedla městská společnost Teza by měly být uvedeny do souladu s předpisy vydáním dodatečného stavebního povolení. „Město podalo žádost o dodatečné povolení stavby. Stavební řízení ještě ukončeno není, nicméně nikdo ze zúčastněných proti stavbě námitky nepodal,“ nastínil Kopecký.

Kdo je odpovědný

Kdo je za nestandardní situaci, kdy opravy probíhaly bez stavebního povolení, odpovědný, bude příští týden řešit valná hromadou společnosti Teza. „Rada města jako orgán samosprávy nemůže jakkoli zasahovat do soukromé společnosti s ručením omezeným. To může pouze valná hromada,“ upozornil místostarosta.

Výsledek nechce Kopecký předjímat, radikální řešení se však očekávat nedá.