„Čeká nás velké množství menších akcí, kanalizace, opravy cest nebo parkoviště u zdravotního střediska a tak dále. Když končí rok, s radními si říkáme, že příští rok musí být klidnější a nebudeme se pouštět do tolika akcí, ale zpomalit nejde. Máme projektové oddělení, kterému se daří investice připravovat a hlavně na ně získávat peníze z externích zdrojů. Tak se nám daří sehnat daleko víc peněz, než bylo v plánu,“ podotýká starosta obce Petr Mareš.

Další etapou bude v Červené Vodě pokračovat rekonstrukce bývalého kina, která začala zhruba před třemi lety. Za pomoci dotací se podařilo rekonstruovat obchody v přízemí, letos přijde na řadu první patro: oprav se dočká schodiště, bývalé klubovny a sociální zařízení, vybudován bude výtah.

Plánů mají v Červené Vodě spoustu, například uvažují o krytém bazénu, který by sloužil pro celé Králicko. Obec se rozhlíží po dotačním titulu. „Začali jsme se o to víc zajímat a shánět informace, uvidíme, zda se to povede,“ dodal tamní starosta.