Originální soutěž spočívá v koulení balíku slámy, který váží asi 250 kilogramů, čtyřčlenným družstvem po trati dlouhé 222 metry. „Letos se přihlásilo jedenáct družstev dospělých a šest dětských," mohl být spokojený předseda osadního výboru v Černovíru Matouš Pořický. Vítězství si opět nenechali vzít Pivníci z Dolní Dobrouče, kteří loni, v kostýmech pivních lahví, vyhráli i soutěž v partnerském Berlíně-Neuköllnu. Reprezen᠆tovat budou i letos. Na náročnou černovírskou trať, jež vede i do kopce, se letos vydala i družstva z Polska a Německa. Poloviční trasu s menším balíkem slámy zdolalo také šest dětských týmů.
V Berlíně se tradičně „koulí" na začátku září na náměstí Richardplatz. Soutěž tam má trochu jiná pravidla, jde nejen o rychlost, ale i originální kostýmy, nebo dokonce o znalosti tamní městské části a života a díla J. A. Komenského. V Neuköllnu dodnes žijí potomci českých exulantů.