Cenu města udělenou Alfrédu Pifflovi in memoriam, při příležitosti 100. výročí narození, za jeho celoživotní práci v oboru architektury, dějin architektury a výtvarného umění, předal zástupce starosty Luboš Bäuchel tentýž den na mezinárodní konferenci „Profesor Alfréd Piffl“ v Bratislavě.