Oceněna byla fotografka Hana Sklenková, která spolupracuje s městem, reprezentuje jej a dlouhodobě podporuje pěvecký sbor Viola, dále Břetislav Havel, a to za dlouholeté členství v žamberském Sokolu, jehož je starostou, za práci s dětmi, mládeží i dospělými v oblasti sportu, za vzorné vedení oddílu stolního tenisu, za výchovu úspěšných sportovců a významnou propagaci města. Třetím oceněným byl in memoriam Jiří Šmok za dlouholeté členství ve Sboru dobrovolných hasičů Žamberk, jehož byl velitelem, starostou a místostarostou, za podíl na vzniku Hasičského muzea, za obětavost, pracovitost a aktivitu v hasičském sboru i mimo něj.

(zf, zr)