Hodnotitelské komisi se sešlo bezmála padesát nominací. „Vysoké číslo opět vypovídá o tom, že v našem kraji máme spoustu zajímavých osobností, jejichž činy si zaslouží ocenit,“ komentoval zájem krajský hejtman Martin Netolický.

KDYŽ HUDBA POMÁHÁ

Jedna z Cen za zásluhy poputuje Vojtěchu Sedláčkovi a Karlu Teleckému, organizátorům benefičního festivalu Hudba pomáhá. Projekt spojil kvalitní hudbu s pomocí handicapovaným dětem. Výtěžek loňského jedenáctého ročníku byl věnován Janovi a Radovanovi Jiskrovým z Dolního Újezdu. Při koncertech na Orlickoústecku a Svitavsku se pro chlapce, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou, vybralo přes 200 tisíc korun. Festival založil Vojtěch Sedláček. „Myšlenku dělat festival pro konkrétní handicapované dítě jsem nosil několik let v hlavě. Pak jsem na autobusové zastávce viděl plakát Make a Connection, kde se mohli mladí lidé přihlásit se svým projektem, a bylo rozhodnuto,“ zavzpomínal na jeho začátky. V roce 2013 se do projektu zapojil i Karel Telecký se skupinou Parkoviště pro velbloudy.

„Hudba pomáhá stojí na přátelství, chuti pomoci druhým lidem a na blízkém vztahu s místní komunitou,“ řekl Karel Telecký o festivalu.

DALŠÍ OCENĚNÍ

Cenu za zásluhy získá také Vlastislav Novák za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji, Božena Ivanová za účast ve druhé světové válce a celoživotní přínos české armádě a snahu o popularizaci armády. Oceněn bude i bývalý rektor pardubické univerzity Miroslav Ludwig za osobní přínos k rozvoji univerzitních studií v kraji.

Ceny Michala Rabase za záchranu obdrží Michal Zölfl, Ladislav Částek a Miroslav Albert, kteří poskytli pomoc muži s náhlou srdeční příhodou, a student zdravotnické školy Ondřej Slabý za účinnou pomoc spolucestující, u které se rozvinula silná alergická reakce. Třetím laureátem bude organizace Zdravotní klaun za dlouhodobou spolupráci s nemocnicemi a dalšími zařízeními v Pardubickém kraji. Ocenění budou předána v květnu v Pardubicích.