"Uvedena je pouze část těch nejlepších výsledků, vzhledem k počtu nominovaných, úplný výpis všech úspěchů není možný," uvedla Silvie Hanáková z radnice s tím, že město přijalo velký počet nominací. "Pamětní list a cenu si odneslo celkem 126 dětí - někteří byli nominováni ve více kategoriích. Zájmy dětí jsou různorodé - v kategorii Sport - tenis, biatlon, rychlostní kanoistika, orientační běh, přespolní běh, karate, stolní tenis, tanec a letošní novinkou byla nominace letec s kluzákem Cirrus. Kategorie Vědomosti - matematika, fyzika, instalatérské práce, gastro, zeměpis, angličtina, zednické práce. Kategorie Kultura - housle, kytara, recitace, dramatický obor, výtvarný obor a kapela Big Band," vyjmenovala Silvie Hanáková. 

Slavnostní večer moderoval Martin Mimra, ceny a diplomy předal starosta města Jiří Dytrt a místostarosta Oldřich Jedlička. Zpestřením večera bylo vystoupení TS NEON MINI Kids a JVK Chilly, krásný program připravila i ZUŠ Petra Ebena.

Ocenění talentů v Žamberku.Zdroj: Silvie Hanáková

Výsledky ocenění Talent 2017 města Žamberka

Kategorie sport do 14 let: 
1. Jan Stejskal a Štěpán Exler – kanoistika
2. Vojtěch Dušek a Bohuslav Dušek - karate
3. Karolína Málková a Nikola Málková – kanoistika, debl kajak se sestrou

Kategorie sport 15 - 19 let: 
1. Vojtěch Procházka – kanoistika
2. Anna Kopecká – orientační běh
3. Adéla Moravcová – tenis
Za mimořádný sportovní výkon: Tomáš Moravec (přelet s bezmotorovým kluzákem Cirrus na uzavřené trati. Start a cíl žamberské letiště s délkou 300 km)

Kategorie sport - družstva: 
1. TS NEON JVK CHILLY
1. Družstvo dívek v přespolním běhu – Gymnázium Žamberk
2. TS NEON MINI KIDS

Kategorie vědomosti: 
1. Tomáš Sourada – matematika, fyzika, logika
2. Veronika Krejsová – gastro (1. místo v soutěži za nejlepší paprikovou omáčku)
2. Jakub Vítek – zedník
2. Radek Skalický – zedník

Kategorie kultura - jednotlivci: 
1. Zdeněk Železo – kytara
2. Mariana Matějčíková – literárně dramatický obor, recitace
3. Lenka Šimková – housle

Kategorie kultura - družstva: 
1. Literárně dramatický obor – Loutkářský soubor MajTO ve složení: Tomáš Sourada, Mariana Matějčíková, Olga Strnadová

(jan, sh)