Využili k tomu projekt pro stavební povolení na dům s pečovatelskou službou. Vychází se z politiky dotací Evropské unie v oblasti sociální péče pro děti a mládež a občany v produktivním věku.

Vějíř služeb pro město

Studii schválila rada města, kromě jiného uložila přepracovat projektovou dokumentaci na dům s pečovatelskou službou a vlastní centrum v ulici plukovníka Kohouta. „Je to jeden z projektů zadaných do databáze Pardubického kraje. Centrum by bylo ve vytipovaném místě v této ulici, kde během let vzniklo sídliště s 200 novými byty. Když se stavěly byty, už jsme počítali s domem s pečovatelskou službou. Je to záměr starý pět let, je hotová projektová dokumentace, žádali jsme několikrát stát o dotaci, ale marně. Navíc byl tento dotační titul už zrušen. A tak vznikla myšlenka využít této budovy, byť je zatím jen na papíře, jako vícefunkční centrum sociálních služeb,“ vysvětlil starosta města Martin Krejza. Několikrát se záměr projednal s těmi, kterých se bude týkat. „Naposledy se sešli projektanti s poskytovateli sociálních služeb, abychom zjistili, jakou budovu potřebujeme. Poskytovat by se mělo devět nebo deset služeb pro postižené, seniory, oběti domácího násilí i problémovou mládež. Budeme se ucházet o podporu z evropských fondů, pokud se to podaří, vějíř sociálních služeb by pokryl město a byl by vlastně na jednom místě,“ dodal starosta. Každého zajímá cena, i když na tu je ještě brzy. „Dům s pečovatelskou službou s uvažovanými 40 byty měl stát 55 milionů korun, tady bychom došli k částce 30 až 40 milionů,“ glosoval Martin Krejza.

Více subjektů

K iniciátorkám rozjezdu patřila spolu s Milenou Horskou ze sdružení Svítání také vedoucí Denního centra Berenika Petra Řeháková: „Naším cílem je naučit klienty pracovat, začlenit je na trh práce. Klientů s těžkým tělesným postižením je více, nevejdeme se nyní do prostoru, proto jsme zjišťovali, zda by se šlo do většího projektu, abychom získali místo pro denní centrum. Chceme rozšiřovat služby o chráněné bydlení, chráněnou dílnu jako kavárničku, ale i o odlehčovací služby pro rodiny pečující o těžce zdravotně postižené.“ Jednalo by se také o praktickou školu jako pracoviště ZŠ Svítání Pardubice, o sdružení Naděje i jiné subjekty, mj. o nové „Mateřské centrum Kujebáček“.