S pojmem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se setkáváme stále častěji. Co to znamená „nízkoprahové“?

Je-li nějaké zařízení nízkoprahové, garantuje tím, že po klientech nebude vyžadovat žádné osobní údaje a že klienti mohou v rámci otvírací doby přijít a odejít, kdy chtějí, aniž by se museli předem ohlašovat nebo objednávat. Zároveň mohou, tak jako u nás, využít všech nabízených služeb, pokud ovšem respektují předem jasně daná pravidla, se kterými jsou seznámeni, když přijdou. Děkuji za tuto otázku, neboť je stále hodně lidí, kteří si o nízkoprahových službách myslí, že jsou pro lidi s různými handicapy, například pro vozíčkáře. Tak tomu ale není. Konkrétně náš nízkoprahový klub je určen pro mládež od 10 do 16 let z Letohradu a okolí.

Dá se tedy říct, že se jedná o druh sociální služby?

Je to přesně tak, nízkoprahové kluby pro děti a mládež jsou již pevně zakotveny v síti sociálních služeb. Mají jasně definované standardy kvality. Rozhodně se nejedná o nějaké „hraní si s dětmi“.

Dal by se popsat nějaký „typický“ klient vašeho zařízení?

Mám-li to opravdu hodně zjednodušit, jedná se o chlapce a dívky kolem 15 let, kteří zrovna neexcelují ve škole a jsou již díky tomu špatně zapsáni u učitelů a spolužáků, nemohou nebo nechtějí navštěvovat žádné kroužky, protože je buďto vůbec nezajímají, nebo si je jejich rodiče nemohou dovolit. No a přiznejme si, že pro takového patnáctiletého „týpka“ je představa úterního odpoledne v Letohradu skutečně značně zatuchlá… Tráví proto čas raději v partě než doma a aby do té party zapadli, tak se samozřejmě nechtějí ničím odlišovat a dělají méně nebo více společensky nepřijatelné aktivity, které jsou v té skupině „normální“…

Znamená to, že k vám chodí jenom „problémoví adolescenti“?

Tak to určitě ne, bylo by kontraproduktivní pracovat pouze s takovýmto jedincem, když nefunguje celý systém kolem něj. Proto vítáme, že k nám chodí i kamarádi a spolužáci těchto našich „typických“ klientů a můžeme tak pracovat i s nimi. Na jedné straně mohou pro ty „problémovější“ sloužit jako dobrý vzor, na straně druhé můžou být ohroženi stejnými problémy, už tím, že jsou v kontaktu s tou či onou subkulturou. A samozřejmě se nebráníme ani spolupráci s celou rodinou.

A jak můžete vašim klientům pomoci? Co pro ně děláte?

V první řadě jim nabízíme bezpečný prostor. Moc se nám líbí věta, že nízkoprahový klub je bezpečným místem pro dospívání vašich dětí. Snažíme se v klubu vytvořit atmosféru bezpečí, důvěry. Aby klienti věděli, že za námi mohou kdykoliv a s čímkoliv přijít, a aby nám věřili. A když tohle funguje, tak oni potom opravdu přijdou a chodí… Právě k tomu nám slouží všechny volnočasové aktivity, jako stolní fotbálek, kulečník, trampolína a podobně. A pak už je na nás pracovnících, abychom s tím uměli pracovat, což troufám si říct, umíme. A když by problém klienta přerostl naše možnosti, probereme s ním další postup a odkážeme na nějaké specializované zařízení.

Jaké máte plány pro druhou polovinu roku?

V první řadě stabilizovat odborný tým, který je momentálně v optimálním složení. Potom je pro nás samozřejmě důležité neustálé zkvalitňování případové práce s klienty. A vzhledem k místní demografické situaci v Letohradu přemýšlíme o zvýšení věkové hranice pro naši cílovou skupinu do 18 let, pro mládež v tomto věku tu žádné podobné služby nejsou.