Polopěší zónu s jednosměrným provozem a parkovacími zálivy doplní mobiliář, například lavička nebo stojany na kola, vzrostlá zeleň bude v kontejnerech. Výše investice se pohybuje kolem 3,5 milionu korun.

Zahájit by měla také druhá etapa rekonstrukce uličky Průchodní mezi ulicemi Moravská a Chorinova, také tento úsek bude vydlážděný.Nádražní ulice v České Tebové by měla být dokončena v prvním říjnovém týdnu.

Stavební ruch zavládl i na samotném Starém náměstí, kde byly tento týden do země umístěny velkoobjemové nádoby na tříděný odpad. „Bezedné" odpadkové koše, první svého druhu ve městě, vyjdou asi na 800 tisíc korun.

Městu se podařilo získat dotaci na dokončení sběrného dvora, když v dubnu stihlo v šibeničním termínu podat žádost o dotaci. Za 3,2 milionu korun ve sběrném dvoře, který byl otevřen v prosinci 2011, přibude velký štěpkovač, další kontejnery a laserové zabezpečení, které nahradí ostnatý drát. Dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 90 procent, město se bude podílet částkou 321 tisíc korun. Město sběrný dvůr vybudovalo s podporou Evropské unie za 25 milionů korun.