SKP Centrum, které s městem spolupracuje už devět let, tu totiž s finanční podporou Nadace ČEZ vybudovalo nové centrum pro děti, a to revitalizací jednoho z bytů azylového domu. Nové centrum není pro děti jen hernou. „Hlavním cílem centra je podpora vztahu mezi matkou a dítětem, realizovaná v rámci individuálních konzultací s matkami," upřesnila Vendula Pešková. Pracovníci centra mohou matkám pomoci při řešení obtíží dětí, ať už výchovných nebo ve škole, současně jim může také ukázat cestu, jak s dětmi pracovat, jak trávit volný čas. „Neklade si za cíl změnit chování všech matek, ale nabídnout varianty řešení," zdůraznila koordinátorka.

Slavnostní otevření se konalo v pátek a zúčastnil se jej i senátor Petr Šilar. Ten do Vysokého Mýta přijel i v roli předsedy Správní rady SKP Centra a společně se starostou města Františkem Jiraským a dalšími zástupci SKP Centra slavnostně přestřihl pásku.
Azylový dům podává pomocnou ruku zletilým ženám a matkám s dětmi, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Kromě mýtského zařízení je v okrese obdobné i v Žamberku.

PROSTOR PRO ZÁBAVU

Organizace ve městě už devět let provozuje nízkoprahové zařízení Emko. „Za tu dobu prošly Emkem stovky dětí, které by jinak trávily svůj volný čas na ulici. Jeho činnost je velice prospěšná a má naši velkou podporu," řekl starosta František Jiraský a dodal: „Vážím si toho, že se s finanční pomocí Nadace ČEZ podařilo v Azylovém domě vybavit centrum pro děti. Věřím, že zde děti najdou prostor pro zábavu i poučení."
Součástí programu byl i den otevřených dveří, kdy se návštěvníci seznámili s činností azylového domu.