Otevření zcela nového objektu Centra sociálních služeb se připravuje na 1. září. Den otevřených dveří se uskuteční v budově v ulici Plk. B. Kohouta zítra od 10 do 18 hodin.

Kdo bude mít zájem, prohlédne si celou budovu, která vznikla doslova „na zelené louce“, i zařizování prostor, v nichž bude sídlit několik organizací. Domov zde nalezne denní stacionář Berenika, Základní a Praktická škola Svítání, společnost SKP Centrum poskytující krizové ubytování osobám ohroženým domácím násilím a Centrum pro rodinu Kujebáček. Všechny organizace sídlily do té doby na různých místech ve městě.

Svá pracoviště v budově dále postupně uvedou do provozu Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Pedagogicko-psychologická poradna, Česká abilympijská asociace, Tyflocentrum ČR a Svaz tělesně postižených České republiky.

Výstavba objektu začala vloni v květnu, se stavěním se skončilo v závěru letošního jara. Během prázdnin se konaly závěrečné práce, vybavování a úklid. Investorem projektu, jednoho z největších a nejnákladnějších v posledních dvaceti letech, je město Vysoké Mýto. Náklady dosáhly výše 62,7 milionu korun, z toho dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 58 milionů korun (v ní jsou dotace z Evropské unie a Pardubického kraje). Město přidalo na stavbu částku 4,7 milionu korun.

Specialitou v pátek bude, že návštěvníky zvědavé na nejnovější zařízení ve městě provedou klienti Bereniky a zástupci školy Svítání. Obě instituce tento měsíc intenzivně vybavovaly své prostory potřebným zařízením.

Hned 1. září začnou denní provoz. Berenika má k dispozici denní stacionář, chráněnou dílnu, chráněné bydlení a odlehčovací službu pro osoby s mentálním a tělesným postižením. K vidění budou také učebny školy Svítání. Návštěvníky zaujme barevnost jednotlivých částí objektu i zajímavost v Berenice: klienti v ní budou provozovat vlastní kavárnu, v níž obslouží každého příchozího. Slavnostní zahájení nového školního roku se připravuje na 1. září na 11. hodinu.

JIŘÍ KONÍČEK