Stavba v Ústí je rozdělena na dvě stavební etapy. První z nich by měla být dokončena už v letošním roce, na ni bezprostředně naváže druhá etapa. Dokončení nového centrálního příjmu v Pardubicích se očekává v roce 2023.

Stavba za půl miliardy

Zástupci Pardubického kraje věnují oběma velkým investicím během pravidelných kontrolních dnů mimořádnou pozornost. „Celkové náklady na stavbu první a druhé etapy Centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí činí před dokončením výběrového řízení na dodavatele druhé etapy stavby přes 446 milionů korun včetně DPH,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dokončení první a zahájení druhé etapy krajští politici předpokládají předběžně koncem října letošního roku. „Pakliže vše půjde dle našich předpokladů, tak bychom v letošním roce dokončili první etapu stavby a zároveň paralelně s dokončením zahájili etapu druhou,“ podotkl Netolický.

„První etapa nás bude stát 69 milionů korun a má být dle smlouvy dokončena do 100 dní od předání staveniště. Součástí prací je výstavba energobloku, nové rozvody a přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, venkovní rozvody osvětlení, elektronických komunikací a medicinálních plynů. Budeme také řešit různé terénní a sadové úpravy a přilehlé komunikace,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Co s houkajícími sanitkami?

Jako součást stavby jsou připravována protihluková opatření, která by měla zmírnit vliv nového centrálního příjmu v přilehlých ulicích. „Akustická opatření řeší naše nemocnice s tím, že v souvislosti s dokončováním stavby bude zahájen zkušební provoz, v rámci kterého budou probíhat měření hluku. Spolu s tím budou tato opatření realizována,“ řekl první náměstek hejtmana Roman Línek.

Ne všichni jsou pro

Protihluková opatření jsou reakcí Pardubického kraje na stížnosti obyvatel rodinných domů v ulici Jana a Josefa Kovářů, kterou budou do Orlickoústecké nemocnice po dokončení stavby nově přijíždět sanitní vozy.

Obyvatelé této části města protestují proti stavbě už řadu měsíců. Sepsali kvůli tomu petici, jako účastníci územního řízení vznášeli námitky a nakonec se proti rozhodnutí stavebního úřadu i odvolali. Ani v jednom případě však neuspěli a kraj tak může stavět.

Investiční plány v Pardubické nemocnici
Začátkem letošního roku byla v areálu Pardubické nemocnice zdemolována budova bývalé dětské chirurgie, což podle krajských politiků představuje nezbytný krok pro přípravu stavby budovy centrálního příjmu. „V tuto chvíli připravujeme jednotlivé kroky tak, aby byla stavba včetně instalace zdravotnické techniky dokončena v roce 2023. Předpokládaná hodnotou stavby se stále drží na částce 1,5 miliardy korun,“ řekl hejtman Netolický.
Jednotlivé kroky v rámci přípravy významné investice upřesnil náměstek Roman Línek. „Čekáme na vyjádření hygieniků a hasičů k dokumentaci pro stavební povolení. Věříme, že 15. července podáme žádost o stavební povolení,“ netajil se optimismem Línek.