Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil minulý týden Čenkovice, kde se staronovým starostou Josefem Dostálkem jednal o dalším rozvoji obce. Tématem byla také sjezdovka Vigona, kterou plánuje obec získat do svého majetku, aby nedošlo k jejímu zrušení.

„TJ Čenkovice odkoupí technologickou část vleku a obec pozemek pod spodní stanicí vleku. Samotné pozemky pod sjezdovkou jsou Státního pozemkového úřadu, který je pronajímá,” řekl hejtman a vysvětlil, že obec v rámci podpory cestovního ruchu nechtěla o tento vlek přijít, a tak se rozhodla jej získat.

„V rámci možností krajského rozpočtu si umím představit dílčí podporu z krajského rozpočtu, abychom obci pomohli, protože naším zájmem by mělo být tyto vleky i do budoucna udržet,“ dodal Netolický.

Toho starosta Josef Dostálek informoval o plánu vybudovat skladovací prostor pro komunální techniku na pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. „Vzhledem k restitučním nárokům a blokaci pozemků zatím nebylo ze strany obce možné v plánech postoupit. Ta však nemá příliš mnoho možností, kde jinde tuto halu postavit, než v prostoru zemědělského družstva v blízkosti bývalé silážní jámy.”

Dostálek vysvětlil, že kromě odkupu pozemku se nabízí také pronájem nebo směna, ale prozatím neúspěšně. Proto chtějí společně se Státním pozemkovým úřadem otevřít debatu nejen o tomto pozemku, ale také o prostoru náměstí, které je rovněž ve vlastnictví úřadu.

Obec by chtěla náměstí do budoucna upravit, avšak nezbytnou podmínkou je právě vlastnictví parcel, na kterých se nachází

„Obec sama připravuje na svých pozemcích přípravu šesti parcel pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o poslední parcely, které obec pro bydlení má k dispozici a chce je využít pro trvalé bydlení nikoliv pro rekreační objekty, o které je v celé lokalitě stále velký zájem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.