Není to definitivní

Lidé se zde i při chladném počasí nebo dešti musí tlačit ve velmi malém prostoru historického přístřešku a nemohou přebývat v čekárně. Osobně si na tyto podmínky postěžovala pracovníkům stanice např. učitelka základní školy či kantor gymnázia (jejich jména jsou v redakci) a v obou případech byla jejich prosba o otevření čekárny odmítnuta. Proto jsme o bližší vysvětlení požádali vrchního přednostu Zdeňka Kudrnu.

„Prostory přístřešku vyhovují dané normě pro cestující, proto jsme se po zvážení všech okolností rozhodli čekárnu neotvírat. Není to definitivní stanovisko, ale současný trend je neotvírat čekárny, v nichž se zdržují problémoví občané, protože náklady jsou vyšší než potřebný efekt. Již delší dobu usilujeme o kamerový systém pro tuto zastávku, protože v ní dochází nejen k poškozování čekárny, ale i stěn, výtahu a dalších zařízení sprejery. Budova je zařízením Správy železniční dopravní cesty, ne Českých drah, proto je situace složitější. Nevylučuji však, že pokud se podaří kamerový systém zajistit, pak bude situace jiná a čekárna by se mohla otevřít,“ uvedl přednosta Zdeněk Kudrna.