Rozvoj průmyslové zóny ale může znamenat i další nárůst kamionové dopravy, která už tak město sužuje.

To potvrzují rozhněvané diskuzní příspěvky Třebováků, jimiž průběžně reagují na zprávy o kamionové dopravě ve městě: „Ať si jdou bydlet do některého z domů k silnici a poznají, jak kamiony s kontejnerem vlastně vůbec nejezdí a vůbec neotřásají celými domy díky skvělému stavu vozovky."

Město už před pár lety přijalo vyhlášku, která kamiony vyhnala z místních komunikací. Od loňska nákladní soupravy nad 12 tun nemůžou jezdit mezi Českou Třebovou a Litomyšlí po silničkách vedoucích přes Němčice a také Pazuchu. Nákladní doprava je směřována na silnici I/14 a na trasu přes Opatov.

Aktuálně se také opravuje příjezdová silnice k překladišti pod tunely, která umožní obousměrný průjezd kamionů.

„Předpokládáme, že po dokončení bude hlavní směr výjezdu z České Třebové po silnici I/14 směrem na Svitavy. Zvýšení dopravy by se tak města mělo dotknout jen okrajově," uklidňuje občany starosta Jaroslav Zedník.

NÁKLAD MÁ PUTOVAT ZE SILNICE NA ŽELEZNICI

Česká Třebová je největší železniční stanicí nejen v Pardubickém kraji, ale svojí plochou i v celé České republice, má také největší nákladové nádraží ve střední Evropě.

„Z toho vycházíme, a také z úzké návaznosti na provoz kontejnerového terminálu na okraji města. Provoz logistického areálu podpoří rozvoj kombinované přepravy v regionu, a také přesměrování nákladů ze silnice na železnici," uvedl výkonný ředitel společnosti CFS Česká Třebová Pavel Švanda.

Kontejnerové překladiště ve městě už od roku 2013 provozuje firma Metrans. Právě jí město v minulosti prodalo další pozemky. Metrans se však rozhodl část svých pozemků prodat novému investorovi, firmě CFS.

PROJEKT JE SLOŽITÝ, STAVÍ SE NA BAHNĚ

Na prostranství v Borku, které dříve užívala armáda, by do května letošního roku měla vyrůst pod dohledem stavební firmy Metrostav trojlodní prefabrikovaná hala s rozměry 84 x 54 metrů. Stavba není jednoduchá. „Část stavby zasahuje do míst, kde byl původně rybník, a tudíž jsou tam složité základové poměry vysoká hladina podzemní vody a neúnosné vrstvy bahenních náplav a jílů," řekl vedoucí projektu David Stříteský.