Setkání se konalo za přítomnosti zástupců Českého červeného kříže, města Ústí nad Orlicí a zástupců nemocnice v Ústí nad Orlicí – transfúzního oddělení.