Z Mýta do Hrušové

Cyklostezka je v návrhu vedena v katastrálním území města po městských pozemcích, což by měla být výhoda nejen ve fázi přípravy stavby, ale také v případě podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury ČR. Záměrem je zřídit cyklo-
stezku od Mýta přes Dráby a les na Voštici (místní jména a pozemky vedle letiště) k části původní silnice, po níž se dříve jezdívalo od Hrušové.
„Na projekt se díváme pozitivně, i když v Hrušové trasa stezky povede po stávající silnici. U nás měl úsek o délce šest set metrů vést ´polem´, ale trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu by byla obrovská částka. Spojení Mýta a Litomyšle mimo hlavní komunikaci bude pro region prospěšné," uvedl starosta Hrušové Josef Fendrych.
Tato část cyklostezky se stane v budoucnu dílem připravované cyklistické stezky spojující města Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice až po Hradec Králové. Na těchto plánech se shodla města (ležící na frekventované silnici číslo 35) již před několika lety, několikrát o upřesnění trasy a postupných kroků spolu jednala. Jedna část stezky je ve Vysokém Mýtě v provozu již několik let, a to úsek na pravém okraji silnice I/35 přes železniční přejezd na konci Mýta ve směru k Zámrsku.

Bezpečí cyklistů

Vedení Litomyšle také připravuje některé konkrétní kroky v této záležitosti: uvažuje o trase podél lokální železniční trati z Litomyšle k Nedošínu, přes Nedošínský háj k řece Loučné a k Cerekvici nad Loučnou. Součástí dohody mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem je koordinování postupu při zpracování stupňů dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení nebo při podání žádosti o poskytnutí dotace.
Cyklostezka bude po uvedení do provozu znamenat nejen další způsob dopravního spojení mezi oběma městy, ale stejně důležitý bude bezpečný pohyb cyklistů po komunikaci. Vysoké Mýto předpokládá, že náklady na stavbu mýtské části cyklo-
stezky dosáhnou přibližně deseti milionů korun. Vedení města proto rozhodlo, že napřesrok podá na Státní fond dopravní infrastruktury České republiky žádost o dotaci, aby postup stavby dostal konkrétní obrysy. (jko, miš)