Jaké jsou hlavní priority pro právě započaté volební období. Změnily se nějak oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste byl starosta?

Seriál rozhovorů se starosty:
24. 4. Letohrad
30. 4. Choceň
7. 5. Brandýs nad Orlicí

Mezi naše hlavní priority patří dlouhodobě vyrovnané hospodaření, průhlednost rozhodovacích procesů a uplatňování principů „otevřené radnice“. Vycházíme z minulého volebního období, kdy jsme zahájili přípravu řady investičních akcí a projektů. Nyní je chceme dokončit a zároveň se pustit do nových.

V prvé řadě zaivestujeme další část lokality za pivovarem pro výstavbu rodinných a bytových domů. Dále budeme pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru. V minulém volebním období jsme začali s parkem za pivovarem, areálem bývalých kasáren u Alberta, bývalým vojenským sídlištěm Družba a sídlištěm U Potoka. Tyto akce chceme dotáhnout do realizace.

Shodli jsme se také, že musíme vyřešit situaci se smuteční obřadní síní. Dohodli jsme se, že půjdeme cestou výstavby nové obřadní síně v prostoru vedle té stávající, která byla postavena v akci „Z“ a je zejména z pohledu statiky neopravitelná. S tím bude spojená i úprava hřbitova, kde chceme vybudovat kolumbárium a upravit komunikace.

V neposlední řadě budeme pokračovat v rozvoji sportovně relaxačního areálu na Vinicích, který rozšíříme směrem k rybníku Chobot a v lesích k Podrážku. Stávající cyklotrailové tratě doplníme o stezky pro rekreační běžce, pro pěší a pro výletníky.

Máte za sebou necelý půl rok fungování nové koalice. Daří se nacházet shodu na směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Zájmem všech zastupitelů je, aby se město rozvíjelo. Rozdílné názory samozřejmě existují, ale většinou se shodneme. V posledních pěti letech se situace ve městě uklidnila, což je dobře pro práci na radnici i pro občany.

Jaké jsou silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Vysokého Mýta?

Silnou stránkou je dostatek pracovních příležitostí i atraktivní nabídka volnočasového vyžití. Kromě zimního stadionu tu máme všechno. Jsem rád, že můžeme nabídnout kvalitní sportoviště i kulturní a volnočasová zařízení, která poskytují pestré spektrum služeb a programů.

Za silnou stránku považuji také působení firmy IVECO, která přináší lidem práci a městu přeneseně peníze. Avšak má to i svá rizika. IVECO zatěžuje město zvýšenou dopravou, a pokud by někdy došlo ke snížení výroby, způsobilo by to ekonomické problémy, které by měly dopad na život ve městě.

Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období?

Byl bych rád, kdyby se nám podařilo nalézt smysluplné využití a přebudovat budovu bývalého okresu. Ta původně sloužila pro potřeby domova mládeže. Rekonstrukce této budovy prováděná mezi lety 2006 až 2008 nebyla dokončená. Nevyužívaná budova byla zakonzervovaná a v roce 2014 ji Pardubický kraj daroval městu.

Která oblast investic by podle vás měla dostat přednost? Budování a udržování infrastruktury, nebo služeb?

Žádnou oblast neupřednostňuji. Udržovaní stávajícího majetku a budování nové infrastruktury stejně jako vytváření podmínek a podpora veřejných služeb považuji za samozřejmost a povinnost.

Některé nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete v tomto ohledu realizovat v příštích čtyřech letech nějaké změny?

Stejně jako v minulém i v tomto volebním období budeme dbát na uplatňování principů otevřené radnice, na maximální informovanost občanů a zapojení veřejnosti do života města.

Od září 2015 pořizujeme ze zasedání zastupitelstva města zvukový záznam, který zveřejňujeme spolu se zápisem a usnesením na městských webových stránkách.

Krátce nato jsme na webových stránkách spustili aplikace Lepší Mýto, která umožňuje občanům snadno a rychle sdělit informace a připomínky, nebo se vyjádřit k nějakému problému, který spadá do kompetence města. Na webových stránkách zveřejňujeme také informace o připravovaných, probíhajících a dokončených investičních akcích i o poskytnutých dotacích města.

V uplynulém volebním období se nám osvědčila setkání s veřejností. Diskutovali jsme s občany o významných investičních záměrech, obnově veřejného prostoru i nad dalšími aktuálními tématy. Počítáme s tím, že je budeme pořádat i nadále. V současné době v této oblasti provádíme jakousi inventuru. Počkejme si na výsledek, třeba ke zmíněným aktivitám přibude ještě nějaká další.

Máte nějakou vizi pro budoucnost, která by podle vás městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

Myslím na budoucí rozvoj Vysokého Mýta. Městu byly nedávno nabídnuty rozsáhlé pozemky, které by v budoucnu mohly představovat významné plochy pro bydlení. Byl bych rád, kdyby se nám je podařilo odkoupit a začít s nimi pracovat. Příprava pozemků pro výstavbu je však za horizontem tohoto volebního období.

Vandal poškodil auta v Chocni
Poškodil tři auta, hledá ho policie

Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?

Tato otázka není, jak se říká, na pořadu dne. Jsme v prvním roce volebního období a máme před sebou mnoho úkolů, které jsme si předsevzali. Jsem přesvědčen, že čas, který máme do příštích voleb vyměřený, využijeme naplno a budeme pracovat na zlepšování podmínek pro spokojený život obyvatel Vysokého Mýta a jeho místních částí.

František Jiraský
Lídr kandidátky Nestraníků František Jiraský vstoupil do komunální politiky v roce 2006 jako nezávislý kandidát. Později se stal členem politického hnutí Nestraníci. V prvních dvou volebních obdobích zastával funkci místostarosty. Po komunálních volbách v roce 2014 se stal starostou města.
V loňských volbách získali Nestraníci pod jeho vedením pět mandátů a spolu s občanskými a křesťanskými demokraty, Volbou pro město, Patrioty pro VM a ANO utvořili v nově zvoleném zastupitelstvu širokou koalici. František Jiraský získal důvěru zastupitelů a pokračuje ve funkci starosty města i v aktuálním volebním období.
Jako vysokomýtský rodák se považuje za patriota. Po absolvování místního gymnázia vystudoval pražskou Vysokou školu zemědělskou. Po promoci nastoupil do rodinné stavební firmy, ve které, s přestávkou mezi lety 1996 až 1998, kdy učil na základní škole, pracoval až do komunálních voleb v roce 2006. František Jiraský má rád přírodu a hudbu. Je otcem dvou dospělých dětí.