Její krásně vyzdobené a kvalitně vybavené prostory se v sobotu otevřely návštěvám především z řad absolventů školy i dalších příznivců. Součástí pátečního programu bylo velmi příjemné setkání dnešních a bývalých pedagogů i početných hostů z řad představitelů města, ředitelů všech druhů ústeckých škol i zástupců institucí, občanských sdružení a firem, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Učitelé a děti pro ně připravili bohatý kulturní program, řadu výstav i pěkný almanach. Obdiv vzbudila zpřístupněná exkluzívní učebna fyziky spolu s laboratoří. „Co se týká pomůcek, pak patříme ke špičce v republice. Jako motto našeho nového vzdělávacího programu jsme si dali slova „S dětmi a pro děti“. Tím chceme charakterizovat dnešní duch naší školy a věřím, že ten jí vydrží i do dalších let,“ podotkla ředitelka Jana Langerová.