Ačkoli již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, členové družstev si odhlasovali jeho zrušení a na druhé schůzi koncem uplynulého týdne i konkrétní změny projektu. K radikálnímu kroku členy družstva vedla dle jejich názoru nepřiměřeně vysoká cena dvou bytových domů o dvaatřiceti bytových jednotkách.

„´Surová´ cena velkého bytu se pohybovala kolem 1,9 milionu. Bytová družstva se rozhodla přepracovat projekt s cílem snížit cenu, tím se stavba časově zbrzdí. Někteří členové vystoupili z družstva, ale máme asi třicetičlenný seznam náhradníků. Nové výběrové řízení bude vypsáno jako jedna zakázka složená ze dvou bytových domů,“ uvedl některé informace Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic třebovské radnice.

Parkování venku

Další podrobnosti k chystané výstavbě Deníku prozradila členka bytového družstva: „Náklady na jednotlivé byty jsou dost vysoké. V místě je geologicky nestabilní podloží, navážka. Stavbu to ovlivní nákladným způsobem zakládání.“ V bytových domech byla projektována podzemní garážová stání, jejichž realizace vyžaduje zvláštní pilíře, tedy i nákladnější konstrukci. „Odsouhlasili jsme si, že když tam garáže nebudou, může být základová deska v levnější variantě,“ dodala budoucí majitelka bytu s tím, že parkování bude projektem řešeno venku a v suterénu zůstanou jen obvyklé společné prostory. Tato změna přinese podle hrubých odhadů projektanta, který se členy družstva o změnách projektu diskutoval, úsporu asi 2,5 milionu. Další milion se ušetří změnou stavebního materiálu použitého na obvodové zdi – použijí se panely, příčky budou zděné. Původní rozpočet počítal s částkou kolem 25 milionů na výstavbu jednoho obytného domu.