O možnosti privatizovat bytový dům Jezevčík se v České Třebové vede debata už řadu let. Záměr, o kterém uvažovalo už minulé vedení města, se nyní konečně uskuteční. Minulý týden doporučili radní města prodat do soukromého vlastnictví 70 bytových jednotek na sídlišti Trávník.

„Poskytnutou cenu považuji za vyváženou a dostatečně odůvodněnou. Jsem přesvědčen, že hodně dlouhá příprava prodeje se vyplatila pro získání souhlasu většiny zastupitelů,“ řekl radní Milan Mikolecký.

Pro privatizaci v pondělí zvedlo ruku 19 zastupitelů, tři se zdrželi, pět se na jednání nedostavilo.

O kauze "Jezevčík" jsme psali zde:

Odhadovaná cena bytů, které se nachází v domech číslo popisné 1979 - 1983, činí 113,4 milionů korun. Radní však přistoupili ke snížení a konečná cena tak má být 77,6 milionů korun. A právě výše slevy a její údajně nedostatečné vysvětlení bylo původně terčem kritiky některých opozičních politiků.

„Jako zastupitelé musíme ze zákona přistupovat k majetku obce s péčí řádného hospodáře, a proto považujeme slevu z ceny stanovené znaleckým posudkem za nedostatečně odůvodněnou,“ vysvětlil na jaře svou kritiku pirátský zastupitel Jiří Ducháček.

Podle Ducháčka však došlo v jednání k posunu a zlevnění město řádně zdůvodnilo. „Některé naše připomínky byly do konceptu smlouvy zapracovány. Došlo i k úpravě zdůvodnění slev z odhadní ceny bytů,“ řekl před jednáním zastupitelstva Ducháček, který se však hlasováni zdržel.

Na jaře zdůvodňovalo město slevu tím, že se jedná o prodej velkého množství bytových jednotek, kterou jsou navíc obydlené. Nemalou roli prý hrála také nepříznivá pandemická situace. Takové důvody byly podle Ducháčka nedostatečné a neodpovídaly péči řádného hospodáře.

Zastaralý stav bytových jednotek, neudržovaná zeleň

Obyvatelé domu však opakovaně upozorňovali na špatný stav, ve kterém se byty nachází. „Přijďte se podívat na některé technické záležitosti domu, zejména na stav střechy,“ zaznělo z řad obyvatel na konci dubna.

S výtkou ohledně špatného udržování pořádku vystoupila na jednání zastupitelstva také jedna z obyvatelek bytového domu. Ta si posteskla nad nedostatečným udržováním zeleně a špatnou komunikací města nad touto problematikou.

A diskuze o špatném stavu a ceně bytů proběhla také na facebookovém profilu českotřebovských Pirátů.

„Já tomu rozumím. Náš dům je pro město takovou dojnou krávou, neprůhledné investice do oprav, údržby a tak dále,“ napsal rozhořčeně jeden z obyvatel Miroslav Kárník. Ten narážel na neprofesionální a lajdácké úpravy okolo domu, které má na svědomí městská společnost Teza, jež má dům ve správě.

S výtkou ohledně špatného udržování pořádku vystoupila na jednání zastupitelstva také jedna z obyvatelek bytového domu. Ta si posteskla nad nedostatečným udržováním zeleně a špatnou komunikací města nad touto problematikou.

Hlavním problémem bytových jednotek jsou však 40 let stará původní bytová jádra, která se nachází ve 42 bytech a která bude brzy nutné modernizovat.

Privatizace Čtverce se nekoná

Město vlastní téměř 430 bytů, z nichž část je sociální a také v domě s pečovatelskou službou. Vloni v červnu zastupitelé města jednali o přípravě privatizace bytového domu Čtverec. Z té ale nakonec sešlo, město už o prodeji bytů Čtverce neuvažuje.

„Privatizace Čtverce není na pořadu dne,“ uvedl mediální asistent města Jiří Holý.