Projektu, na kterém regionální muzeum soustavně pracovalo řadu let a který mu měl být podle slov Jiřího Junka odcizen. Kým? Současným vedením vysokomýtské radnice!

Jde o majetek a peníze města, říká Soušek

Jiří Junek připomíná genezi projektu a s ní i původní dohodu, že provozovatelem Muzea českého karosářství bude regionální muzeum. Podle posledních rozhodnutí vedení města a starosty Miloslava Souška má být ovšem provozovatelem město a přípravou expozic má být pověřen ředitel městské galerie. Regionální muzeum zřizované krajem tak je podle Jiřího Junka i přes svou prokazatelnou dosavadní práci vyřazeno ze hry.
Vysokomýtský starosta Miloslav Soušek včera ve své reakci uvedl: „Budovy, o kterých se bavíme a v nichž má muzeum karosářství vzniknout, byly a jsou v majetku města a doufám, že budou i nadále. Projekt muzea karosářství byl vždy chápán jako projekt Vysokého Mýta, nikoliv regionálního muzea. Nikdo samozřejmě nepopírá skutečnost, že regionální muzeum pracuje na mapování činnosti firmy Sodomka, což je chvályhodné. Nicméně muzeum karosářství bude vybudováno z peněz Vysokého Mýta a z peněz dotačních, nikde není žádný finanční podíl regionálního muzea.“
„Podle mého názoru také nejde pouze o firmu Sodomka. K historii Vysokého Mýta patří i firmy Stratílek, Karosa nebo Iveco,“ vysvětluje svůj postoj vysokomýtský starosta. „Za nejpodstatnější problém ale považuji skutečnost, že byl celý projekt ´přešvihnutý´, byla v něm řada požadavků na čerpaní z dotačních titulů, požadavků, které zatěžují městskou kasu, takže jsme museli jít na určitý kompromis. I provozování muzea je otázkou financí. Pan ředitel Junek si možná představoval, že si bude vesele provozovat muzeum a jeho koníčky a činnosti mu bude platit Vysoké Mýto. Chápu, že by to tak bral i kraj, mně to ale připadá nelogické, dokonce sprosté. Takže jsme se rozhodli, že když stavíme svůj barák a dáváme do toho své peníze, nebude jeho provoz v rukou někoho jiného, ale v rukou Vysokého Mýta. A je tu i problém daně z přidané hodnoty. Pokud nebudeme postupovat správně, můžeme se ocitnout v pozici, že tuto daň budeme muset platit. A to by byla částka, která jde do desítek milionů,“ dodal Miloslav Soušek.
O tom, zda byl projekt muzea karosářství někomu odcizen, nechtěl starosta slyšet: „Nápad zřizovat muzea je tu několik set let, dělají se muzea veteránů, hasičů a další, je to úplně normální. Takže o nějakém kradení nemůže být řeč. Projekt vznikl a my dodržujeme jeho pravidla. Myslím si, že pan Junek, jako lidovec, by se měl jít v neděli pomodlit, protože lhát se nemá,“ uzavřel.
K problematice projektu Muzea českého karosářství slíbil vysokomýtský starosta vydat ještě podrobnější stanovisko.