Jednomu z občanů totiž napsal: „Ani já nesdílím jakékoliv nadšení z navržené podoby nové budovy. Považuji ji dokonce za ne příliš šťastnou. Zadal jsem již úkol mým spolupracovníkům, aby zvážili rozhodně důstojnější podobu, která by, ač v menších rozměrech s ohledem na současnou potřebu, splnila požadavky jak na funkčnost, tak na architektonické vyjádření bližší původní podobě a bližší okolní krajině a místní situaci. Na splnění mého úkolu zatím trvám, i když mi byl sdělen názor, že současný návrh vychází vstříc požadavku města. Ještě si to osobně ověřím!“

Podle Kadrmana se zdá, že investor přestavby, SŽDC, s.o., pochopil, že současná strategie odmítání hovořit o možnosti úpravy již schválených plánů, zesměšňování odborníků i odpůrců demolice, způsobuje větší a větší odpor veřejnosti.

Jak Martin Kadrman dále uvádí v komentáři, na odpovědi generálního ředitele SŽDC je zajímavá zmínka o tom, že stávající podoba návrhu nové budovy vychází z požadavku města Ústí na Orlicí. „To podle mne vnáší do celé záležitosti úplně nové světlo. Znamená to, že to byla radnice pod vedením současného starosty Richarda Peška, která vznesla požadavky na současnou podobu navrhované budovy,“ píše Kadrman mimo jiného v mailu, který poslal redakci Orlického deníku. Kritizuje v něm také skutečnost, že jak bývalý ústecký starosta, tak i ten současný dávají od celé věci spíše „ruce pryč“ (Jiří Čepelka tvrdí médiím, že se za jeho starostování „o tom nebyla řeč“, Richard Pešek zase říká, že „problém zdědil“).

„Není ale čas hledat viníky současného stavu. Je důležité pracovat na záchraně. A šance na zvrácení celého plánu zde je. Pokud ředitel Správy železniční dopravní cesty připustí, že navrhovaná budova může vypadat jinak a v té věci přijme patřičná opatření, může se při dobré vůli ´sáhnout´ i na projekt, jednu kolej zkrátit na každé straně o sto padesát metrů, a tím budovu zachránit. Je to rozhodně méně náročné než tvořit novou vizualizaci železniční stanice, což samozřejmě vítáme,“ uzavírá Kadrman.