Hotelový dům je devítipatrová budova, kterou v 80. letech postavily České dráhy jako byty pro své zaměstnance a drážní nocležny. Postupem času se již nepotřebných majetků začaly dráhy zbavovat a nechyběl mezi nimi ani takzvaný hotelový dům, který nabídly k prodeji.

Zastupitelstvo města se rozhodlo odkoupit hotelový dům prostřednictvím městské společností TEZA a to pomocí dvacetimilionového úvěru. Ten se nadále splácí, ale dům doposud městu žádné finanční příjmy neposkytuje.

Plánů bylo mnoho

Plánů, jak byty využít, vzniklo již několik, žádný se však prozatím nerealizoval. O prostory ve spodních patrech projevil zájem například českotřebovský Úřad práce, kterému prostory ve stávající budově již nevystačují, avšak s podmínkou, že potřebné opravy zafinancuje město a až posléze budou investice splácet v nájmu a to ještě s několika omezeními.

Tento návrh se vedení města nezamlouval, od možnosti se odstoupilo a nyní je zvažováno, že by se prostory mohly využít jako byty typu DPS pro seniory, startovací menší byty pro mladé rodiny a také větší městské byty.

Oprava fasády

„Prozatím máme sehnanou dotaci na opravu fasády a výměnu oken, ta činí zhruba osm milionů korun. Potřebujeme však sehnat investiční prostředky i na rekonstrukci vnitřních prostor domu," řekl starosta České Třebové Jaroslav Zedník s tím, že by to bylo možné zajistit díky dotačnímu programu Ministerstva životního prostředí.

„V současné době jednáme o tom, zda lze použít na jeden a ten stejný objekt dvě dotace, z nichž každá je určena na jiný účel," dodal starosta, jehož snahu podporuje i senátor Radko Martínek.