Pro školy s tímto oborem v Pardubickém kraji tak bylo důležité datum 1. a 2. března, kdy nejlepší učni jednotlivých škol prokazovali nejprve formou testu své teoretické znalosti. Následně pak v praktické části soutěže poměřili své dovednosti v oblasti montáže plastových rozvodů vody, pájení měděného potrubí a svařování oceli plamenem. Když hodnoticí komise, složená z učitelů odborného výcviku zúčastněných škol, oznámila výsledky, byla určitě největší radost v týmu Střední školy obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk. Její reprezentanti  Jindřich Flieger a David Baumgartl  obsadili první a druhé místo, což znamená, že budou tvořit družstvo reprezentující Pardubický kraj v celorepublikovém finále na veletrhu SHK Brno. Návštěvníci veletrhu budou tak mít možnost ve dnech 24. až 26. dubna 2012 spatřit při práci nejenom reprezentanty jednotlivých krajů, ale též zahraniční účastníky soutěže. Přejeme zástupcům našeho kraje, aby se jim v těžké konkurenci dařilo stejně dobře jako v kraji.
Ještě o několik dní dříve sbíraly úspěchy také žákyně ze Zámku. Dne 24. února se konal 10. ročník mezinárodní soutěže SWEET CUP 2012 ve slovenském Prešově.
Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk reprezentovala žákyně třetího ročníku studijního oboru obchodník Veronika Duspivová, která se ve své disciplíně umístila ve zlatém pásmu. Za obor kuchař/kuchařka se zúčastnila žákyně třetího ročníku Petra Jadrníčková a žákyně prvního ročníku Lucie Cinková, které se umístily ve stříbrném pásmu. Žákyním blahopřejeme k velkému úspěchu! Přípravě žákyň na jednotlivé úlohy se věnovaly učitelky odborného výcviku. Mgr. Eva Papáčková, Mgr. Jaroslav Douda