V malé základní škole v obci u Lanškrouna začne zítra školní rok stejně jako v ostatních. A přece bude v něčem jiný. Škola se totiž zapojila do pilotního ověřování nového typu psacího písma Comenia Script. To se bude po dobu dvou let testovat v prvních ročnících ve čtyřiceti základních školách v zemi.

Cílem je zjistit, za pomoci pedagogů a psychologů, vhodnost písma pro výuku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemá v úmyslu plošné užívání nového písma ani v případě, že se osvědčí. Má být alternativou k současné podobě, o jejímž užívání rozhodne ředitel školy.

Čitelnost a jednoduchost

„Jsem přesvědčená o prospěšnosti nového písma pro děti, proto jsme se do projektu přihlásili. První třídu učím již mnoho let a pozoruji přibývající množství informací, které děti musí přijmout. Nové zrychlené informační technologie nahrazují dřívější pastelky, čtení knih a komunikaci. Hlavní zásady nového písma jsou jednoduchost a čitelnost. Jednoduchost pomůže prvňáčkům při startu a čitelnost zase větším školákům v dalším studiu a práci s texty,“ říká ředitelka školy Eva Šaršonová.

A co čtyři prvňáčky z Lukové a několik stovek českých školáků čeká? Jednoduché, moderní a současné psací písmo, které dává prostor individuálním tendencím každého písaře. Z písanek by měly zmizet složité barokní tvary. Comenia Script má volitelný sklon, na volbě pisatele záleží i napojování písmen, v abecedě je dokonce několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Tvary bližší tiskovému písmu mají usnadnit čtení a psaní, a to i cizincům, přispět mají i k porozumění textu. Autorka písma Radana Lencová nezapomněla ani na leváky, Comenia Script má vypracované tahy i pro ně.

„Písmo je velice podobné tomu současnému, o zásadní změnu se nejedná. Bude–li žák ve vyšších ročnících chtít, může bez problémů postupně přejít na klasické psané písmo, se kterým se oficiálně seznámí ve druhém ročníku. V praxi je tomu většinou naopak, neboť starší děti si písmo samy zjednodušují a používají tiskací znaky,“ dodává ředitelka.