Místo 390 jen 340 milionů korun, tolik má stát nový centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici. Pardubický kraj zrušil původní investiční záměr a nechá zpracovat nové zadání stavby.

„Původní projekt počítal s náklady ve výši 390 milionů korun bez vybavení lékařskou technologií a novým přístrojovým vybavením. V novém zadání, které vychází z aktualizovaných požadavků a doporučení odborníků nemocnice, celkové náklady stavby bez přístrojového vybavení činí 340 milionů," uvedl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace se už uskutečnilo. „Ačkoli jsme již uzavřeli smlouvu, zhotovitel kvůli upřesňování rozsahu stavby na projektové dokumentaci prozatím nezačal pracovat," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek a dodal, že z důvodu vysokých nákladů radní přehodnotili i rozsah celé stavby.

Nová budova urgentního příjmu má být určena pro spádovou oblast čítající 200 tisíc obyvatel. „Objekt bude umístěn v blízkosti stávající budovy chirurgických oborů a operačních sálů. Přístup k těmto provozům bude z nového centrálního příjmu bezbariérový," řekl Valtr. Kraj předpokládá, že hotovo by mohlo být ke konci roku 2020.

Podobnou optimalizací nákladů projde i projekt centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Původně se předpokládalo, že bude stát více než 1,4 miliardy korun, v aktualizovaném zadání byly náklady na pavilon bez přístrojového vybavení vyčísleny na 1,2 miliardy. Orlickoústecká ani Pardubická nemocnice zatím centralizovaný příjem nemají, což je pro pacienta nepřehledné, nepohodlné a způsobuje i komplikace zdravotnické záchranné službě při převozu pacientů.