Až pět set pracovních míst má vzniknout v souvislosti s otevřením překladiště společnosti Metrans, a. s. Výstavba byla slavnostně zahájena tento týden.
Železniční kontejnerové překladiště vzniká v místě bývalé vojenské montážní a demontážní základny na ploše zhruba deseti hektarů. Jeřábová dráha, která bude obsluhovat rozsáhlé kolejiště, bude mít délku sedm set metrů. „Překladiště budou obsluhovat tři jeřáby, dva tu jsou momentálně uskladněné, třetí přibyde v září," informoval Orlický deník projektový manažer Antonín Škorvánek.

Moderní terminál

Podle Ivana Nováka, pracovníka Ministerstva dopravy ČR, má v České Třebové vzniknout zřejmě nejmodernější překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě, které naváže na železniční tradici města: „Tento projekt by měl přispět k naplnění cílů dopravní politiky, je to jeden ze tří schválených projektů druhé výzvy programu Podpora revitalizace železničních vleček."
Samotné výstavbě předcházely tři roky jednání a příprav. Nyní stavba v hodnotě bezmála 450 milionů korun, která byla v rámci Operačního programu Doprava  podpořena 84 miliony z Evropského fondu pro regionální rozvoj, dostává konkrétní obrysy. Její dokončení se předpokládá v závěru letošního roku. „Následovat by měl půlroční zkušební provoz a poté, nejpozději v polovině příštího roku, ´ostrý´ provoz," upřesnil Antonín Škorvánek.
Vidina pěti set pracovních příležitostí už řadu měsíců dává naději lidem bez práce. Kdy začne Metrans přijímat zaměstnance? Bude tam vůbec práce pro místní? Nepřivede si sem své specialisty odjinud? To jsou otázky, které se ve městě na trati nejčastěji opakují. Manažer controllingu společnosti Metrans Tomáš Chad ujistil, že první etapa má skutečně přinést až pět set pracovních míst, a to jak na terminálu, tak u lokálních dopravců a v souvisejících službách. Další obavy vyvrátil starosta České Třebové Jaroslav Zedník: „Místa, která budou vznikat, budou opravdu pro naše lidi. Když se terminál bude spouštět, na specializované profese si Metrans zaměstnance přivede, ale neznamená to, že tady budou na stálo. Zároveň si bude zaškolovat místní lidi." Výběrová řízení se dají očekávat ve druhé polovině letošního roku.
Díky investici se Česká Třebová stává atraktivním místem pro další investory. Vedení města nyní jedná se čtyřmi, kteří projevili zájem o vznikající průmyslovou zónu v Borku. Tam od 1. ledna příštího roku začne působit také pobočka Celního úřadu Pardubice.
Metrans spojuje Českou republiku, Slovensko a Maďarsko s významnými evropskými přístavy. Podobná překladiště provozuje v Praze-Uhříněvsi, Želechovicích, Nýřanech a Šenově, další na Slovensku. Překladiště by mělo týdně obsloužit asi 150 vlaků, jeho kapacita by měla být 4,5 tisíce kontejnerů.
Cílem projektu je zvýšit podíl železniční dopravy na úkor silniční – za prvních pět let chce Metrans přepravit po železnici 7,9 milionu tun zboží – a tím významně do roku 2017 snížit produkci emisí přibližně o 25 tisíc tun.