Ve městě na Divoké Orlici se rozléhal zvuk sirén varujících před velkou vodou už několikrát. Zatímco někdy to bylo jen „jako“ při cvičení „Povodeň“, dvakrát v nedávné minulosti voda skutečně zahrozila. „Bylo to v letech 1997 a 2000, kdy se voda rozlila i přesto, že nad sebou máme Pastvinskou přehradu, která by měla svou retencí první povodňovou vlnu zachytit. Lidé při každých zprávách o možné povodni volají a zjišťují situaci,“ říká starosta Žamberku Jiří Dytrt.
Klid do domácností, především do těch v záplavových oblastech, by měla vnést stavba protipovodňových opatření budovaných na dvacetiletou vodu. Lidem v těchto lokalitách otevře i nové možnosti: konečně budou moci realizovat přístavby svých domů, což jim doposud znemožňuje stavební uzávěra, v neposlední řadě se jim také zlevní pojistné.
Realizace investice ve výši 138 milionů korun by měla odstartovat letos na podzim. „Letos by se měla stihnout kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele. To vše bude realizovat investor, jímž je Povodí Labe,“ uvedl starosta s tím, že město se na stavbě bude podílet pěti miliony. Termín dokončení je v roce 2013.
„Půjde o soubor několika ochranných prvků, první je jez v Líšnici, který se bude navyšovat. Potom se půjde po toku řeky, nad autokempinkem vznikne rozlivný poldr, to znamená, že celá louka bude v případě velké vody zaplavená. Dále se bude realizovat soubor betonových opěrných zdí, sypaných hrází a štětových stěn, což je jakási železná deska, která se umístí do hloubky až šesti metrů, aby bylo zamezeno i průsakovým vodám. Opatření budou pokračovat až pod jez k Mosilaně, kde bude druhý rozlivný poldr,“ popsal stavbu starosta Jiří Dytrt.
Obyvatel by se stavba neměla výrazněji dotknout, pocítí jen zvýšený provoz techniky a po dokončení omezení přístupů k řece, těch bude asi o třetinu méně než dosud. Lidé podle starosty stavbu vítají, vnímají ji jako ochranu vlastního majetku, proto mnozí z nich soukromé pozemky dotčené stavbou městu převedli zdarma.
Veškeré informace obyvatelé dostanou 27. dubna, kdy se v zasedací místnosti městského úřadu od 16 hodin uskuteční „Protipovodňová beseda“.