Následky loňského řádění živlů jsou na Orlickoústecku téměř odstraněny, na „dočištění“ lesů od kalamity zbývá lesníkům čas do konce března. Ve stejném měsíci by mohla začít obnova lesů, tedy výsadba stromků.

Státní lesy v celém Pardubickém kraji loni zasáhlo několik bouří, ta nejhorší přišla v červnu a nechala za sebou ležet 340 tisíc kubíků dřeva. Na Orlickoústecku, kde se obvyklá roční těžba pohybuje kolem 70 tisíc kubíků, bylo loni vytěženo 90 tisíc kubíků, z toho dvě třetiny v oblasti kolem Damníkova, tedy na poměrně malém prostoru.

„Následky kalamit jsou zhruba odstraněny. Na zpracování čekají už jen porosty s převahou listnáčů na rozhraní Orlickoústecka a Svitavska – část Třebovských stěn, které pokračují na Hřebečovský hřbet, lokality kolem Damníkova a Anenské Studánky. Listnaté stromy nejsou ohrožené škůdci, tedy hlavně kůrovcem, proto byly ponechány na konec. V tomto případě nám zákon umožňuje zpracovat kalamitu z předchozího období do konce března,“ vysvětluje Zuzana Neznajová, krajská ředitelka Lesů ČR.

Odbyt dřeva vázne

Problémem je odbyt dřeva, který souvisí i se současnou krizí. Dřevo se hromadí na skládkách i kolem lesních cest. „Na návštěvníky to možná nepůsobí úplně ideálně, ale když teď dříví nikdo nechce, někde ho skladovat musíme. Dříví, které by mohlo být napadeno škůdci, se samozřejmě snažíme vyvézt mimo lesy,“ dodává ředitelka a pokračuje: „Máme menší odbyt dřeva do stavebnictví i na obalové materiály.“

Před lesníky teď stojí hlavní úkol – obnovit porosty. „Obnova se určitě nezvládne během jednoho roku,“ upozorňuje Neznajová.

„Budeme ji muset rozprostřít do delšího období, částečně využijeme přirozené obnovy, ale jinde dojde samozřejmě na umělou obnovu, tedy výsadbu stromků ze školek. Vysazování stromků může začít, jakmile to počasí dovolí. V příznivých podmínkách se zalesňuje v nižších polohách třeba už od začátku března, ve vyšších polohách určitě začneme v průběhu března,“ uzavřela ředitelka Zuzana Neznajová. Další náklady ve výši kolem 15 milionů budou směřovat do oprav oplocenek a cest poničených při zpracovávání kalamity.