Více než osm desítek návštěvníků ze širokého okolí si prohlédlo nové výrobky, mezi kterými byl například digitální hlasový záznamník nebo lupy. Návštěvníci si mohli vyzkoušet simulační brýle, jež jim názorně přiblížily konkrétní projevy deseti očních vad.