Evropská komise se na stranu odpůrců nepřidala. „Ochrana přírody u nás prohrává, a prohrává bohužel příliš často,“ konstatoval senátor Petr Orel, který podnět Evropské komisi na prošetření stavby podal společně s pěti ekologickými organizacemi. „Bylo mi jasné, že šance není velká, ale byla to poslední a jediná možnost. Oprávněnost podnětu jsem viděl i v tom, že dodavatel stavby nerespektuje ani podmínky stanovené příslušnými polskými úřady. Ale odpověď z Bruselu mě opět ‚postavila na nohy, do tvrdé reality života‘, zdvořile sdělila, že takové drobnosti neřeší a že zásadní je odpovědnost členských států,“ poznamenal senátor.

Jak dodal, v této kauze má „máslo na hlavě“ hlavně české ministerstvo životního prostředí, které podle něj přistupovalo ke stavbě velmi laxně. „Ministerstvo životního prostředí hrubě podcenilo možný negativní dopad této investice na velmi křehký a nesmírně cenný horský ekosystém, a ani si nevyžádalo mezinárodní naturové posouzení,“ podotýká Petr Orel. Kritizuje i přístup našeho ministerstva pro místní rozvoj ČR, které podle něj bez „mrknutí oka“ pustilo na stavbu 77 miliónů korun. Boj o záchranu Králického Sněžníku ale nevzdává. „Je nesmírně důležité intenzivně začít pracovat na přeshraniční spolupráci a koordinovat postup v ochraně přírody. Pevně věřím, že si zdevastovaný vrchol Králického Sněžníku nepřeje nikdo na obou stranách hranice,“ konstatoval senátor.

Petice stále běží

Se zimou stavební práce na Králičáku skončily. Stále běží polsko-česká petice Śnieżnik bez wieży! proti stavbě rozhledny. Počet podpisů se už blíží ke třem tisícům. Podepsala ji i Magdalena Halikowska z polského Ząbkowice Śląskie. Ze svého města při dobré viditelnosti dohlédne na vrchol Sněžníku. „Věž naruší krásný výhled na hory. Byla jsem na Sněžníku mnohokrát a věřím, že jeho krásu a nádherné výhledy lze obdivovat i bez věže,“ připojila názor ke svému podpisu. Autoři petice by uvítali, kdyby se k protestu přidalo ještě více lidí. „Podle mého názoru je zájem v Polsku příliš malý. Bohužel nemáme novináře, který by se o toto téma zajímali,“ uvedla Lidia Zasępa ze spolku AKURAT. Ten v současné době shromažďuje seznam sdružení zabývajících se ochranou krajiny a kontroluje předpisy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí. „Chceme mít petici otevřenou minimálně do doby, než bude možné znovu zahájit stavební práce, dohodneme se na tom se sdružením přátel Jeseníků,“ dodala Lidia Zasępa.