Za nejpodstatnější ustanovení, které zajímá zejména chovatele, ale i organizace zabývající se ochranou zvířat, lze považovat to, že bylo rozhodnuto o omezení hustoty chovu brojlerů na 33 kilogramů na metr čtvereční, v případě zvlášť příznivých podmínek, například kvalitní ventilace, na 39 kilogramů. Pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso nabývají účinnosti 30. června 2010.

Schválená a Radou Evropské unie vydaná směrnice bude pro všechny členské země závazná s tím, že všechna ustanovení v ní zmíněná musejí včas zapracovat do své národní veterinární legislativy. Směrnice neobsahuje pouze omezení hustoty chovů, ale podrobně řeší technické normy, jako například ty, které se týkají osvětlení, ventilace, podestýlky či způsobu zacházení s poraněnými zvířaty. (re)