Česká Třebová

Knihovna uspořádá řadu akcí a ocení nejpilnější čtenáře. V týdnu od 5. do 10. března budou knihovnice za deset výpůjčených titulů servírovat vídeňskou kávu. Ve čtvrtek 15. března od 16 hodin bude místostarostka Jaromíra Žáčková vyprávět dětem pohádky. V úterý 27. března bude besedovat spisovatelka Markéta Baňková s žáky českotřebovského gymnázia o netradičních fyzikálních bajkách. V knihkupectví Paseka se také od 15 hodin uskuteční autogramiáda této autorky. Sedmadvacátého března knihovna uspořádá výlet pro seniory a seniorky, pro děti pak 30. března Noc s Andersenem. Po celý měsíc březen budou čtenáři registrováni za symbolickou korunu, chybět nebude ani amnestie upomínek.

Letohrad

Jako již tradičně nabídne knihovna úplným začátečníkům kurz vyhledávání na internetu. Lekce budou probíhat v dopoledních hodinách v úterý a ve čtvrtek. V pátek 2. března od 18.30 bude uspořádán Literárně hudební večer s autory z Letohradu a královéhradecké Literárně-lingvistické sekce. Knihovna bude také jednou z těch, v nichž děti prožijí na přelomu 30. na 31. Noc s Andersenem.

Ústí nad Orlicí

Ústecká knihovna uspořádá o jarních prázdninách 13. března od 10 hodin pořad pro děti o Jiřím Trnkovi. Ve středu 14. 3. od 18 hodin bude v knihovně přednášet v rámci Akademie volného času Věra Sekotová o Lichtenštejnech a regionu Ústecka. Dvaadvacátého března zde bude vyhlášen Čtenář roku 2011, na  27. 3. od 18 hodin je připravena přednáška o bezpečnosti na internetu se zaměřením na sociální sítě. Poslední březnovou akcí bude 30. března tradiční Noc s Andersenem pro nejmenší čtenáře. 

Choceň

Choceňská knihovna připomene dospělým i dětským čtenářům významnou osobnost české literatury Boženu Němcovou, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 150 let. Třeťáky a čtvrťáky  potěší návštěva spisovatelky Ivony Březinové, která s nimi bude 27. a 28. března besedovat o svých nejnovějších knihách. Žáci 2. stupně budou pozváni  na literární pořad o Karlu Čapkovi. Knihovna také odmění nejlepší dětské čtenáře a na 20. března od 18.30 hodin chystá přednášku o Izraeli s Hanou Vavříkovou. Průběžně také nabízí jednorázové začátečnické kurzy internetu. Nabídku březnových akcí doplní knižní burza a prodej vyřazených knih, burza bude zahájena 6. března.

Lanškroun

Knihovna uspořádá během března čtyři zajímavé besedy. Ve čtvrtek 8. března od 18 hodin přijde besedovat o půlroční misi v Afghánistánu  vojenský kaplan Leoš Halbrštát. O den později 9. března od 18 hodin bude knihovna patřit Mystické Indii nejen v hudbě. Na 20. března od 17 hodin se chystá přednáška Evy Motyčkové Energie života.  Dne 29. března od 17 hodin  se bude ve zdejší knihovně besedovat o knížce lékařky Faridy Bikbajevy Návrat ke zdraví.

Jablonné nad Orlicí

Knihovna zve na povídání o Viktoriiných vodopádech v Zimbabwe a safari v Keni, které se bude konat 18. března od 18 hodin v sále fary. Malé čtenáře čeká z pátku 30. na sobotu 31. března zábavný večer a přespání v knihovně, to vše v rámci Noci s Andersenem.

Králíky

S ohledem na motto letošního ročníku připravila králická knihovna jako malou pozornost pro své čtenáře sladký balíček. Na 28. března chystá pro rodiče předškoláků a prvňáků setkání, které bude zaměřeno na čtení knih. Zapojí se také do celonárodní akce Noc s Andersenem a protože Česko slaví sté výročí narození Jiřího Trnky, knihovna se promění na Trnkovu zahradu. 

Vysoké Mýto

Knihovna plánuje knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a středních škol, jejich program připraví podle věku účastníků. U příležitosti celonárodní akce Březen – měsíc čtenářů přijede na konci měsíce do Vysokého Mýta spisovatelka Ivona Březinová, která se setká s druháčky. Set- kání bude spojeno i se slavnostním zápisem.

Žamberk

Zdejší knihovna pořádá pravidelně ve čtvrtek čtení pro děti, na 5. března plánuje čtenářskou hodinu pro děti z prvních ročníků. V úterý 13. března od 17 hodin zde bude uspořádána beseda o reiki.