Výstava ukazuje situace před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít. Výstavu zahájil náměstek hejtmana Roman Línek a starosta města Petr Hájek.

V rámci vernisáže si návštěvníci mohli vyzkoušet uvázat pionýrský šátek, nácvik průchodu kontaminovaným pásmem v dobové plynové masce a ochranném oděvu, vyplnit si výjezdní doložku nebo si vyrobit prvomájové mávátko. Z Ústí nad Orlicí se výstava přestěhuje na Staré náměstí v České Třebové.