Jedním z pěkných příkladů navození sváteční atmosféry může být výstava v Síni Františka Ondříčka a Českého kvarteta. Místní Klub seniorů se během své jednadvacetileté činnosti pustil již do ledasčeho, ale velikonoční výstavu uspořádal poprvé.

Každý něčím přispěl

„Výstava je nápaditá, krásná. Díky všem, kdo se na její instalaci podíleli, protože nás krásně svátečně naladila,“ poznamenala členka klubu Josefa Benešová. „Když jsme pořádání výstavy vyhlásili, nosili lidé z půdy, z truhlic, kde co měli: hrnce, vyšívání a další věci. Sešlo se toho tolik, že jsme si s tím nevěděli rady. Ale i tak jsme pracovali na přípravě spojenými silami do úmoru. Jsme moc spokojení, jedna návštěvnice z Mýta konstatovala, že se taková nádhera propagovat prostě musí. Naše výstava by měla sloužit jako inspirace těm lidem, kteří si chtějí něco hezkého udělat doma o Velikonocích,“ uvedla Jaroslava Měsíčková, předsedkyně Klubu seniorů. Pro jeho členy to znamenalo vyšívání, stříhání, malování vajíček, pečení jidášů, mazanců, beránků, setí obilí do nádob, zajištění snítek bříz či vrb, pletení pomlázek, výrobu kuřátek, zajíčků, slepiček, dekoračních předmětů či přípravu ukázky příkladného bezmasého stolování o Zeleném čtvrtku: každý přispěl něčím jiným. K příjemnému dojmu přispěla aranžérská výpomoc učitelek z mateřské školy.

I další výstavy

Třídenní výstavu je možné navštívit ještě dnes do 17 hodin. Do stejné doby je v sousední budově zámku otevřen „velikonoční jarmark“, při němž své výrobky s velikonoční tematikou prodávají klientky brandýského výchovného ústavu a jejich hosté. Další výstavy s velikonoční tematikou se konají např. v letohradském muzeu, hasičárně v Kunčicích, u Obecního úřadu v Dolní Dobrouči a ve více základních či mateřských školách.