Jedná se o jednopodlažní stavbu, která se nachází v uzavřeném areálu města. „S budovou nové plány nemáme. Bude nadále sloužit jako zázemí pro uskladnění a opravu techniky hasičského záchranného sboru, sklad na městské zařízení a automobilovou techniku a jednou ročně ji místní zahrádkáři využívají jako moštárnu," řekl starosta města Petr Řehák a dodal, že hlavním pozitivem je to, že město nebude muset platit pronájem za využívání prostorů, který je doposud vyšel na 150 tisíc korun.