Oslavy začaly v pátek, mj. zahájením výstavy prací rytce a grafika Karla Zemana, představena byla i poštovní známka Karla staršího ze Žerotína.
Na náměstí v sobotu od 14 hodin vystoupí folklorní soubory z Litovle a Přerova, místa Žerotínova úmrtí, a další hudební tělesa. V neděli pořádá Komenského sbor Českobratrské církve evangelické slavnostní bohoslužbu spojenou s koncertem pěveckého sboru Chrudimského seniorátu. Odpoledne vystoupí recitátor Alfred Strejček a kytarista Štěpán Rak, po němž následuje přednáška historika Tomáše Knoze.

Karel starší ze Žerotína byl jednou z nejvýznamnějších českých osobností přelomu 16. a 17. století. V období rekatolizace po bitvě na Bílé Hoře poskytl na svém brandýském panství po několik let azyl mnoha kněžím jednoty bratrské včetně Jana Amose Komenského. V Brandýse byl také pohřben, později byly jeho ostatky přeneseny do krypty Žerotínů v Bludově na Šumpersku.