Na festivalu se tak představí řada umělců a proběhne různorodý program pro děti a dospělé. S divadlem vystoupí Víťa Marčík, zahraje skupina Tempus, Barokteto a Slávek Klecandr. Své mistrovství předvede Štěpán Rak (možná i Alfred Strejček) a spolek Chermon představí scénické oratorium Labyrint.

Před školou bude probíhat akce „Živý Orbis Pictus“ a didaktické tvoření pro děti. V celém městě bude instalováno šest tematických výstav, prezentovat se budou muzea Jana Amose Komenského z Prahy, Uherského Brodu a Přerova. Zdeněk Ležák představí svůj komiks.

V rámci oslav 160. výročí založení vystoupí pěvecký sbor Žerotín se svými hosty. Celý víkendový program budou hudebně doprovázet žáci a učitelé ZUŠ Choceň a vystoupí také zástupci Konzervatoře Pardubice.

V neděli se uskuteční pro veřejnost Běh údolím J. A Komenského, v Rehabilitačním ústavu proběhne promítání filmů s tematikou Komenského včetně filmu „Jako letní sníh“. Evangelický kostel pak nabídne přednášku profesora Pavla Hoška Komenského Labyrint a hledání smyslu života.