Pořadatelem této akce je rehabilitační ústav ve spolupráci s Ortopedickým centrem Ústí nad Labem, odborným garantem je PaedDr. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace 2. LF UK a FN Motol, Praha. Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Ivo Toman. Tématem odborných přednášek je onemocnění ruky a kyčle. Součástí sympozia je konference.

Ve dnech 11.-12.9.2008 proběhne v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí II. Brandýské sympózium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie.

Pořadatelem této významné akce je Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí ve spolupráci s Ortopedickým centrem Ústí nad Labem, odborným garantem je do. PaeDr. Pavel Kolář,
přednosta Kliniky rehabilitace 2. LF UK a FN Motol, Praha. Nad celou akcí převzal záštitu
hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman.

Tématem odborných přednášek je onemocnění ruky a kyčle.Součástí sympózia je také odborná konference na téma ,,Funkční diagnostika a léčba vertebrogenních poruch“
Doc. PaeDr. Pavla Koláře. V rámci čtvrtečního programu bloku přednášek vystoupí přední odborníci v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, ortopedie, neurochirurgie, algeziologie, revmatologie a traumatologie z celé ČR. Za všechny je nutno jmenovat především
Prof. MUDr. Karla Lewita DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla DrSc. a Pavla Dufka M.D., Ph.D. z Klinikum Neustadt, Německo.

Paralelně s přednáškami bude probíhat výstava zdravotnické techniky a farmacie, na které se bude prezentovat mnoho významných firem zabývajících se zdravotnickými výrobky.

Čtvrtečního přednáškového dne se zúčastní téměř 300 lékařů a fyzioterapeutů z celé ČR, sympózium bude probíhat v jídelně a účastníci se budou moci občerstvit během pravidelných přestávek a také při obědě, který bude probíhat formou rautu v krásném prostředí ústavní kolonády a parku. Každý účastník má rovněž možnost k neformálnímu posezení se zaměstnanci RÚ v pěkném prostředí Penzionu Mítkov, kde se bude konat grilování a volná zábava s hudbou.

Páteční odborné konference s Doc. PaeDr. Pavlem Kolářem se zúčastní rovněž téměř 300 lékařů a především fyzioterapeutů.

Organizace této akce je velmi obtížná z důvodu omezených prostor v rehabilitačním ústavu, ale doufáme, že se vše pořadí a že nám bude přát i počasí. Věříme, že všichni účastníci nebudou litovat a budou spokojeni s odbornou i organizační stránkou celého sympózia.
Tato akce svým zaměřením nemá v našem kraji obdoby a nepochybně může zvýšit informovanost o našem ústavu i celém městě v rámci celé České republiky.